Standard Norge har sammen med Association of Arctic Expedition Cruise Operators (AECO) utviklet en felles smittevernveiledning for ekspedisjonscruisefartøy i Norge inkludert Svalbard. – Smittevern har svært høy prioritet på cruisefartøy, sier AECOs administrerende direktør Frigg Jørgensen, som er glad for at cruisetrafikken er kommet i gang igjen.

Cruise - passasjerer -Silversea Cloud - Monacobreen - Svalbard
God hygiene, styrket renhold og sosial distansering vil bidra til trygge ekspedisjonscruisereiser. Dette bildet er tatt ved Monacobreen på Svalbard før pandemien. (Foto: Luca Locatelli, Silversea Cruises)

Veiledningen er skrevet på oppdrag fra helsemyndighetene og angir smitteverntiltak og -rutiner for ekspedisjonscruise. Den tar for seg generelle tiltak for godt smittevern, som avstand og renhold, og spesifikke tiltak for ekspedisjonscruise som krav om koronasertifikat eller forhåndstesting og karantene før avreise.

Veiledningen gjelder for ekspedisjonscruise, det vil si skipsbasert opplevelsesturisme basert på mindre passasjerfartøy, vanligvis med under 500 passasjerer. Den er spesielt rettet mot turer i norske farvann, inkludert Svalbard, men kan også brukes på ekspedisjonscruise i andre områder.

Den er utviklet i samarbeid med Association for Arctic Expedition Cruise Operators (AECO). Hurtigruten, Oceanwide Expeditions, Albatros Expeditions og Quark Expeditions, som alle er medlemmer av AECO, har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet veiledningen.

Ser fram til flere reisende

AECO har rundt 70 medlemmer hvorav 51 er operatører og/eller skipseiere med til sammen 65 fartøy som brukes til cruisevirksomhet i Arktis. På grunn av restriksjoner har cruisefart i Arktis vært svært begrenset under pandemien. Siden mars 2020 har fartøyene ligget ved kai det meste av tiden. Næringen har brukt tiden godt for å forberede seg på en trygg gjenåpning, sier administrerende direktør i AECO, Frigg Jørgensen.

– Smittevern på skip er generelt svært viktig og har høy prioritet på cruisefartøy, og cruisenæringen har jobbet med nye smittevernsprotokoller siden starten av pandemien, sier Jørgensen og understreker at cruiserederiene lenge har hatt strenge interne smittevernsplaner.

– Den nye felles smittevernsveiledningen som vi i næringen har utviklet sammen med Standard Norge, vil være et verdifullt verktøy i å fremme smittevern ytterligere, sier Jørgensen.

Frigg Jørgensen - direktør - AECO
Frigg Jørgensen, administrerende direktør i AECO. (Foto: Edda Falk, AECO)

Bakgrunn

Gode smittevernrutiner er en forutsetning for å få norske virksomheter i gang igjen i en krevende smittesituasjon. På oppdrag fra Helsedirektoratet utvikler Standard Norge bransjestandarder innenfor smittevern, i tett samarbeid med helsemyndighetene og bransjene selv.

– Gjennom dette oppdraget bidrar vi til sikker drift i flere deler av samfunnet. Det tar tid å lage gode rutiner, men det kan vi hjelpe bransjene med, for nettopp struktur og organisering er vår spisskompetanse. Så kan bransjene selv bruke tid og energi på egen drift, sier Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge.

– Nå får vi et meget godt verktøy for å utvikle gode standarder for smitteforebygging i virksomhetene. De etablerte strukturene sikrer hurtig utvikling samtidig som kvaliteten ivaretas. Det faglige samarbeidet mellom Standard Norge, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet sikrer gode prosesser, sa assisterende helsedirektør Olav Slåttebrekk da Standard Norge fikk oppdraget i august 2020.

Fakta

Standard Norge er en medlemsorganisasjon som fastsetter og utgir Norsk Standard. Organisasjonen er det norske medlemmet i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN.

AECO – Association of Arctic Expedition Cruise Operators er en internasjonal organisasjon for ekspedisjonscruiseoperatører og relaterte virksomheter i Arktis. AECO jobber for å fremme et miljøvennlig, sikkert og kulturforsvarlig reiseliv. Organisasjonen har om lag 70 medlemmer, hvorav 51 er operatører og/eller skipseiere, med til sammen 65 fartøy som brukes til cruisevirksomhet i nordlige farvann.

Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern

Etter avtale med Helsedirektoratet utvikler Standard Norge retningslinjer for godt smittevern for ulike bransjer. Norsk Hurtigspesifikasjon – Covid-19 (NHS-C19) beskriver hvordan kravene til godt smittevern skal stilles innenfor et område eller en sektor. Bygg og anlegg, treningsbransjen, detaljhandelen og sjømatindustrien er blant bransjene som har utviklet smittevernveiledninger i samarbeid med Standard Norge.

NHS C19014:2021 Norsk Hurtigspesifikasjon for smittevern for ekspedisjonscruise kan lastes ned hos Standard Norge. 

Kommentarer