En ny ordning med 250 millioner kroner i potten skal hjelpe reiselivsnæringen med omstilling og gjenåpning.

Hotel Maritim - Scandic - Smedasundet - Haugesund
Haugesund med Smedasundet og Scandic Maritim (foto: ©otoerres)

Den nye ordningen skal gi reiselivsvirksomheter mulighet til å gjennomføre omstillingsprosjekter som gjør dem i stand til å opprettholde kundegrunnlaget, tilpasse seg smitteverntiltak og endringer i reiselivsmarkedet.

– Reiselivsnæringen er hardt rammet av koronapandemien. Folk sine reisevaner er dramatisk endret, og store deler av markedet er borte. Derfor innføres en ny ordning der reiselivsaktører kan søke om penger for å omstille seg den nye hverdagen eller for å tilpasse seg smitteverntiltakene som er satt i verk. Vi tror dette bidrar til at flere overlever krisen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Statsråd Iselin Nybø - Politiker - Venstre - Rogaland
Statsråd Iselin Nybø (Foto: Nærings- og fiskeridepartementet)

Det er Innovasjon Norge som skal administrere ordningen, og bedrifter kan søke om pengene via deres hjemmesider innen 15. september. For å kunne søke må virksomheten ha hatt en gjennomsnittlig omsetningssvikt for månedene juni, juli og august på minimum 30 prosent.

Den nye ordningen er nå godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Innovasjon Norge vil legge ut mer informasjon om denne nye ordningen på sine nettsider.

Fakta om ordningen

  • Stortinget har vedtatt en tilskuddsordning for reiselivsnæringen på 250 millioner kroner, som er lagt til Innovasjon Norge, for å hjelpe næringen å omstille seg.
  • Støtten går til virksomheter innenfor reiselivsnæringen som har hatt et omsetningsfall på mer enn 30 prosent, i perioden juni, juli og august.
  • Støtten skal beregnes ut fra budsjetterte kostnader knyttet til opprettholdelse av et kundegrunnlag, tilpasning til smitteverntiltak, og tilpasning av virksomheten til kundegrupper med endrede behov og preferanser som følge av covid-19 utbruddet.
  • Inntil 80 prosent av kostnadene til omstilling kan dekkes gjennom ordningen. Det kan gis støtte opp til 100 prosent i særskilte tilfeller. Da må søker gi gode argumenter om hvorfor det er nødvendig og berettiget.
  • Ingen virksomheter kan få mer enn fem millioner kroner i tilskudd 

Flere relaterte saker finner du HER, HER og HER

Kommentarer