Arbeidet med etableringen av det nye norske flyselskapet initiert av Erik G. Braathen pågår for fullt, og fremdriften er som planlagt. Mandagens melding fra Nærings- og fiskeridepartementet endrer ikke dette.

Arbeidet med det nye norske flyselskapet fortsetter som normalt til tross for regjeringens nei (ill.foto: ©otoerres)

Mandag 9. november kunngjorde regjeringen at de ikke kommer til å bidra med særskilt finansiell støtte til oppbyggingen av det nye flyselskapet.

– Vi har forståelse for at staten ikke ønsker å delta på eiersiden i flyselskaper. Vi hadde håpet på tilgang til kapital for å lette oppbyggingen av et nytt norsk flyselskap i en spesiell markedssituasjon, men tar dagens melding til etterretning. Vi er fornøyde med at departementet fastholder prinsippet om likebehandling. Det er viktig, sier initiativtaker Erik G. Braathen.

Les også: Regjeringen: Ikke ytterligere statstøtte til Norwegian og “Nye Braathens” (mandag 9. november 2020)

Situasjonen knyttet til Covid-19 pandemien vil innebære liten aktivitet i luftfarten og få passasjerer det neste halve året.

– Vi tror likevel at mange av passasjerene på sikt vil komme tilbake. Derfor er det bra at Staten ikke gjennomfører konkurransevridende tiltak som kan hindre nyetableringer, sier Braathen.

Stor interesse for stillinger

Selskapet åpnet 28. oktober en stillingsportal på www.nyttflyselskap.no for registrering av søknader og interesse til de fleste stillinger og funksjoner i flyselskapet. Hittil er mer enn 1000 søknader mottatt, hvorav mer enn 500 gjelder pilotstillinger i Norge.

– Vi er glade for at så mange tar kontakt og har lyst til være med på laget. Dette er søknader fra mennesker med høyst relevant kompetanse og mye erfaring, sier Braathen.

Planlegger oppstart i 2021

Selskapet er i dialog med internasjonale leasingselskaper, og vil i løpet av kort tid beslutte flytype for operasjonen.

Ruteflyvninger på norske innenriksruter og utvalgte europeiske destinasjoner planlegges fortsatt til første halvår 2021.

Les også: Erik G. Braathen i spissen for nytt norsk flyselskap (oktober 2020)

Kommentarer