Byen Nice i Sør-Frankrike og fire øyer med subtropisk regnskog sørvest i Japan er blant de 37 områdene som nå har fått status som Unesco verdensarv.

Hanna Geiran  - Riksantikvar - 2021
Hanna Geiran, riksantikvar og leder i den norske delegasjonen i Unescos verdensarvkomité 2017-2021. (Foto: Øyvind Fluge, Riksantikvaren)

De nye innskrivningene er vedtatt på årets møte i Unescos verdensarvkomité, som foregår 16.-31. juli med Kina som vertsland. De aller siste innskrivningene i 2021 vil bli avgjort på fredag 30. juli. Norge er et av de 21 landene som sitter i komiteen.

Mange nordmenn har feriert i Nice, og nå har byen fått verdensarvstatus. Det samme har fire øyer sørvest i Japan med subtropisk regnskog. I området er det blant annet mange truete arter som nå får beskyttelse.

Verdifull verdensarv

Blant årets innskrivninger er også 11 europeiske kurbad, den trans-iranske jernbanen, gamlebyen i Padova i Italia, bergkunst i Saudi-Arabia, moskéer i Elfenbenskysten og Atlántida-kirken i Uruguay.

– De nye tilskuddene til Unescos verdensarvliste er eksempler på steder som har fremragende universell verdi. Områdene som får denne prestisjefylte statusen, representerer det flotteste og mest verdifulle av verdens natur- og kulturarv. Dette forplikter også til å ta godt vare på verdensarven, på vegne av oss alle, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Geiran leder den norske delegasjonen, som har sammensetning fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og den norske Unesco-delegasjonen i Paris.

Norges arbeid

Norge har vært medlem i verdensarvkomiteen de siste fire årene, i perioden 2017-2021. Norge går etter dette over til å ha observatørstatus under møtene.

I løpet av fireårsperioden har Norges delegasjon vært en del av den sittende komiteen, i de to siste årene sammen med Australia, Bahrain, Bosnia og Herzegovina, Brasil, Egypt, Etiopia, Guatemala, Kina, Kirgisistan, Mali, Oman, Nigeria, Russland, Saudi-Arabia, Spania, St. Kitts and Nevis, Sør-Afrika, Thailand, Uganda og Ungarn.

Årets møte i verdensarvkomiteen, med Kina som vertsland, foregår digitalt på grunn av koronapandemien.

– Dette har vært et veldig interessant arbeid og et privilegium å være med på. Blant årets innskrivninger er det god spennvidde. Verdensarven er unik og mangfoldig, og det skal gjenspeiles på verdensarvlisten, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Den fremste oppgaven til komiteen er å sikre verdensarvens fremragende universelle verdier. Det arbeides også for å styrke helhetlig forvaltning, institusjoner, eksperter og lokalsamfunn.

Les mer om innskrivningene på Unescos nettsider  HER

Kommentarer