Color Line har inngaÌŠtt et samarbeid med CLdN ro-ro S.A, og kan med dette tilby nye alternativer i CLdN’s utstrakte rutenett i Europa.

CLdN’ vil anløpe via Hirtshals en gang pr uke i forbindelse med sin Zeebrügge — Gøteborg rute. og Color Line Cargo ser frem til aÌŠ utvikle mulighetene som ligger i dette samarbeidet.

Color Line vil naÌŠ kunne tilby gode ledetider og kostnadseffektive transportløsninger mellom kontinentet og England paÌŠ rutene mellom Zeebrügge, London og Killingholme som har høy frekvens.

Ved å benytte Color Line`s Superspeed-skip mellom Hirtshals og Larvik/Kristiansand knyttes disse havnene til:

  • Gøteborg
  • Zeebrügge
  • London (Purfleet)
  • Killingholme
CLdN/Cobelfret er en stor europeisk aktør i bulk og ro-ro-markedet og opererer 20 skip i et omfattende short sea-nettverk.

Kommentarer