Petter Førde fra Widerøe ble mandag valgt til første leder i nystartede Norsk Pilotforbund. Den nye organisasjonen er tilknyttet Parat og teller over 1600 piloter , noe som gjør det til  Nordens overlegent største forbund.

I arbeidsutvalget for Norsk Pilotforbund får Petter Førde, som til daglig er Widerøe kaptein, med seg Alf W. Hansen fra Norwegian, Trond Solberg fra SAS og Carl Rego fra Bristow. I styret vil representanter for alle disse selskapene være representert i tillegg til en representant fra Lufttransport.

— Vi har i dag samlet Nordens største fagmiljø innen luftfart og organiserer piloter fra samtlige store norske flyselskap, sier Førde.

Det har i lang tid pågått en diskusjon blant medlemmer fra tidligere Norsk Flygerforbund om hvilken organisasjon de ønsket å tilhøre. Lørdag valgte Widerøepilotene å gå til Parat.

— Valget til Widerøepilotene åpnet for dagens etablering av Norsk Pilotforbund i Parat, noe som for oss var det eneste riktige. Det er ingen andre som har den juridiske, internasjonale eller faglige tyngden som vi mener er nødvendig for å løfte frem våre saker overfor arbeidsgivere, politikere og media i inn og utland, sier Førde.

Les også: Widerøe-pilotene valgte Parat 

Nestleder i Parat Vegard Einan sier det nye pilotforbundet i Parat sammen med alle kabin- og bakkeansatte nå nærmer seg 6000 medlemmer som alle tilhører Parat Luftfart.

— For oss er etableringen av pilotforbundet viktig for å vise styrke i forhandlinger og som en påvirkningskraft overfor luftfartsmyndigheter. Sikkerheten i luftfarten er viktig for oss alle, ikke minst for de som har sitt daglige arbeid i denne bransjen, sier Einan.

Han sier de nedsatte arbeidskomiteene vil arbeide med flysikkerhet i tillegg til innleieproblematikk.

— Carl Rego fra Bristow jobber til daglig på offshore helikopter og vil jobbe med flysikkerhet i det nye forbundet, mens Trond Solberg fra SAS vil jobbe for spørsmål knyttet blant annet til spørsmål om reell arbeidsgiver. Dette er problemstillinger vi i Parat har jobbet med lenge, men gjennom det nyetablerte pilotforbundet vil vi nå få enda større tyngde i denne type spørsmål, sier Einan.

Kommentarer