Stadig flere byer og regioner kobler seg sammen i såkalte megaregioner. Det er det god grunn til. Megaregioner gir et sterkt rammeverk etter COVID-19 og hjelper til å sikre bærekraftig økonomisk vekst. Dette understrekes av OECD i en nylig publisert rapport om den nord-europeiske STRING megaregionen, som strekker seg fra Hamburg i sør til Oslo i nord.

Kart - Regioner - STRING - Nettverk - Norge - danmark -Tyskland - Sverige
Kart over fylker og regioner i STRING-nettverket (kilde: stringnetwork.org)

Ifølge en nylig publisert rapport fra OECD, lansert under et digital arrangement i Malmö den 11. juni med deltakelse fra nordiske topp-politikere som Sveriges statsminister Stefan Löfven og samferdselsminister Knut Arild Hareide, er vi nødt til å tenke mer på tvers av landegrenser og politiske systemer for å sikre en grønn omstilling etter COVID-19.

Du kan registrere deg og følge lanseringen HER (ekstern lenke)

COVID-19 stopper ikke ved landegrensene og har bevist behovet for felles handling for å bekjempe pandemien. Ifølge OECD har megaregioner alle nødvendige forutsetninger for å koble sammen mennesker, byer og regioner over landegrensene for å gi et verdifullt rammeverk for samarbeid for å gjenopprette økonomien etter pandemien.

Ulrik Vestergaard Knudsen -  visegeneralsekretær - OECD
Ulrik Vestergaard Knudsen (foto: stringnetwork.org)

– Det er styrke i antall. Å fungere som en megaregion gjør oss attraktive og gjør det enklere for oss å tiltrekke arbeidskraft, innovatører og investorer. Globale utfordringer som klimaendringer og pandemier krever et rammeverk for styring utover landegrensene og gjør planlegging og samarbeid i storskala viktigere, sier visegeneralsekretær i OECD, Ulrik Vestergaard.

OECD har identifisert STRING megaregionen mellom Hamburg og Oslo som et område med særlig sterke kompetanser innenfor den grønne teknologisektoren. Totalt har megarregionen 14 millioner innbyggere, samt noen av verdens mest innovative selskaper innenfor utvikling og eksport av bærekraftig teknologi.

De 13 byene og regionene i den nord-europeiske megaregionen, som er samlet i den politiske organisasjonen STRING, arbeider sammen for å styrke den grønne omstillingen.

Ifølge den nylig utgitte OECD-rapporten, har STRING megaregion et sterkt potensiale for å bli en ledende Europeisk megaregion, internasjonalt anerkjent som en «Green Hub»; et naturlig sted å investere, teste, jobbe og bo hvis du jobber innenfor den grønne sektor. Et slags grønt tilsvar på Silicon Valley. Men denne felles profileringen vil imidlertid ikke skje av seg selv, forteller Thomas Becker, administrerende direktør i STRING:

Thomas Becker - administrerende direktør - STRING
Thomas Becker (foto: stringnetwork.org)

– Regjeringer må tenke stort og samarbeide på tvers av sine egne landegrenser og politiske systemer. OECD anbefaler at vi bygger videre på våre felles eksisterende grønne kompetanser, vårt høye nivå av innovasjon og livskvalitet ved å fysisk knytte oss nærmere hverandre gjennom bærekraftig transport infrastruktur. Alene er vi for små til å konkurrere det internasjonale markedet. Men sammen i en megaregion som trekker i felles retning får vi derimot en helt annen internasjonal gjennomslagskraft, sier Thomas Becker.

Og skal Europa nå målene om å redusere karbonutslipp med 55% innen 2030, må vi handle nå, forteller Thomas Becker:

– For å sikre en nord-europeisk megaregion, trenger vi bred støtte til implementering av OECDs politiske anbefalinger på lokalt, nasjonalt og regionalt nivå. Megaregioner er en drivkraft for den globale økonomien og for den grønne omstillingen, og vi må handle nå, sier Thomas Becker, administrerende direktør for STRING.

STRING:

STRING er et geografisk område og en politisk medlemsorganisasjon i Nord-Europa. Vi binder byer og regioner sammen for å sikre et effektivt samarbeide, dele kunnskap og implementere felles politiske anbefalinger for å oppnå FNs bærekraftsmål 11: Bærekraftige byer og samfunn.

STRING sine nettsider finner du HER

Kommentarer