Passagerarantalet på Kalmar Öland Airport fortsätter växa. Under årets fem första månader har 95821 passagerare valt att resa till eller från flygplatsen. Förra året var den siffran 87867, en uppgång på drygt 9 %.

Under maj månad ställdes tio flygningar mellan Kalmar och Stockholm in då man stängde luftrummet över Stockholm p.g.a. tekniska problem. I april kom beskedet att chartertrafiken till Turkiet försvinner p.g.a. oroligheterna i landet. Trots detta ökar alltså antalet resenärer med 8,8 % inrikes och hela 28 % på chartersidan.

– Det finns flera orsaker till att Stockholm ökar så starkt,  menar Ronny Lindberg, VD på Kalmar Öland Airport.

– BRA har i år gått upp i kapacitet och flyger en maskin med 72 stolar i stället för tidigare 50. Även SAS har valt att trafikera vissa avgångar med en större maskin än tidigare. Marknaden svarar upp väl mot det ökade utbudet och trafik föder trafik, menar Ronny.

– Vi har också ett nära samarbete med researrangörerna som i år valt att bredda utbudet med flera nya destinationer från Kalmar, däribland Cypern, Kreta och Sardinien, säger Karin Lagerlöf, Marknadschef på flygplatsen.

– Och så har vi fortsatt att jobba aktivt med vår marknadsstrategi som bl. a handlar om att förbättra målgruppernas kunskap om alla möjligheter till resande som finns till och från Kalmar Öland Airport, såväl direkt som med bara en incheckning, via Stockholm och vidare ut i världen avslutar Karin.

Kommentarer