Korona-pandemien er i ferd med å endre verdiorienteringen blant turistene, samtidig som det skapes nye trender i internasjonal turisme. Det viser nye undersøkelser. I internasjonal sammenheng vurderes også Tyskland som en av de tryggeste reisedestinasjonene under covid-19.

Etter stillstanden i global turisme som følge av nedstengingen i vår, avtegner det seg nå endringer i konsumentenes reiseadferd verden rundt. På oppdrag fra Tysklands Nasjonale Turistkontor (DZT) har to internasjonale studier analysert mulige følgerfor tysk innkommende turisme. Basert på resultatene ser DZT et mulighetsrom innen segmentet «natur- og aktivitetsreiser».

– Ut fra krisesituasjonen kan aktsomhet, sikkerhets-og verdibevissthet etablere seg som samfunnstrender. Innvirkningen dette har på folks reiseadferd ser vi på som en mulighet. Derfor utformer vi nå markedsføringen vår etter de nye rammebetingelsene, fortelleradministrerende direktør i DZT, Petra Hedorfer.

Tyskland vurderes som trygt

Ifølge det internasjonale konsulentselskapet for turisme, IPK International,er reisevilligheten med 61 prosent størst blant europeerne. Korona-risikoen vurderes som spesielt lav ved bilreiser, feriering i naturen og individuelle ferieformer.

Kultur- og storbyferier, som i de siste årene har vært svært etterspurt,vurderes sammen med rundreiser som middels risiko.Ved innendørsaktiviteter og større arrangementer vurderes korona-risikoen som høy.

– Internasjonalt har Tyskland et utmerket rennommé som naturreisemål og ferieland med mangfoldige bærekraftige tilbud. I vurderingen av korona-risiko i internasjonal sammenligning mottar vi også bestekarakter som trygt reisemål. Med målrettede markedsføringstiltak tilpasser vi oss de endrede markedsbetingelsene for å komme oss raskt og bærekraftig ut av krisemodus, sier Hedorfer.

For å tilpasse seg turistenes endrede verdiorientering,forsterker derfor DZT sin markedskommunikasjon innen segmentene «bærekraftig reise», «ferie på landet», «utendørstilbud» samt «avslapning/rekreasjon».

Kampanjen #WanderlustGermany starter umiddelbart og rettes først og fremst mot natur- og aktivitetsreisende i nabolandene med interesse for sykling og fotturer. Kampanjen «German Summer Cities Reloaded» tematiserer de grønne aspektene ved byturisme og legger et ekstra fokus på områdene rundt metropolene.

Les flere nyheter om Ferielandet Tyskland HER og HER, samt om Reiselandet Tyskland HER og HER

Flere B2B nyheter finner du HER og HER

Kommentarer