Bergen lufthavn Flesland økte i mai, mens det var en liten nedgang i antall passasjerer på Avinors lufthavner i forhold til samme måned i 2018.

Totalt reiste i overkant av 4,6 millioner passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i mai. Dette er en nedgang på 2,3 prosent i forhold til samme måned i fjor.

Den norske innenrikstrafikken hadde en nedgang på 2,8 prosent og utenlandstrafikken en nedgang på to prosent.

Avinor Bergen lufthavn fikk en stigning på 3.2 prosent til 577.500 reisende i mai 2019. Her var økningen på norsk innenriks og utenriks på henholdsvis 2.8 og tre prosent, mens helikoptertrafikken offshore var 18 prosent høyere enn i mai 2018.

Avinor Oslo lufthavn fikk en nedgang på 2,6 prosent til 2.438.646 passasjerer i mai. Her var det nedgang på både innenriks og utenriks med henholdsvis to og 3.1 prosent.

Avinor Stavanger lufthavn fikk et lite merkbar nedgang på 0.1 prosent til 379.108, mens Avinor Trondheim lufthavn falt 2.8 prosent til 380.724 reisende.

Tallene påvirkes i stor grad av streiken blant SAS-pilotene som varte tre dager ut i måneden.

Kommentarer