I forliket til statsbudsjett manglet et viktig element, nemlig høyere vrakpant for personbiler. – Forliket legger enda sterkere vekt på utslipp fra nye biler, og en naturlig følge av det ville vært økt vrakpant for å få flere av de verste bilene av veien, sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF.

Inger Elisabeth Sagedal (Foto: NAF/Erik Norrud)

Inger Elisabeth Sagedal (Foto: NAF/Erik Norrud)

Etter helgens forlik kommer engangsavgiften til å øke med 330 millioner. Kompensasjonen til bilistene er en panteordning for campingvogner, motorsykler, gamle varebiler og lignende på rundt 300 millioner kroner. Men altså ingen økt vrakpant til personbiler.

– Vrakpanten burde settes opp fra dagens 3000 kroner til minst 6000, slår Sagedal fast,

– Historisk har økning av vrakpanten gitt god effekt. Regjeringen er avhengig av å doble vrakpanten for å nå klimamålene, fortsetter hun.

Til tross for økte drivstoffpriser og manglende vrakpant, er NAF ganske fornøyd med budsjettforslaget. Det gir mer penger til folks hverdagsreise, og distriktene er til en viss grad ivaretatt.

Økte drivstoffpriser rammer distriktene, men redusert årsavgift gir noe tilbake. De som kan ta i bruk mer og billigere kollektiv, er vinnere i dette budsjettet, mens de som ikke har noe alternativ til bil, er fortsatt tapere.

– Det er krevende å ivareta klimamål og god mobilitet både i og utenfor byene. Selv om de forsøker, lykkes ikke samarbeidspartiene med det, mener Inger Elisabeth Sagedal.

— Derfor er vi utålmodige og vil ha utredet en veiprisingsmodell som på en intelligent måte kan ivareta alle behov, avslutter hun.

Kommentarer