Volvo Buss har fått en bestilling på to elbusser av modellen Volvo 7900 Electric fra Opplandstrafikk i Lillehammer. Dette blir de første elbussene i Lillehammer.

Lading av Volvo elbuss (bildekilde: Volvo Bussar)

Kollektivtrafikkselskapet Opplandstrafikk i Lillehammer har bestilt to elbusser fra Volvo Buss. Bussene skal prøves ut i trafikk på linje 2, 3, 4 og 5 i Lillehammer i to år. Bussene leveres i løpet av andre kvartal 2019, og trafikken styres av Unibuss. Etter testperioden er planen at bussene skal gå i vanlig trafikk.

Elbussene er et ledd i Oppland fylkes mål om å bli klimanøytralt innen 2025. De selges i form av en komplett, nøkkelferdig løsning der Volvo tar hånd om all service av både kjøreøty og batterier til en fast, månedlig kostnad.

Bussene lades i depot via en CCS-kabel på 150 kW. CCS-laderen leveres av ABB.

Energiforbruket til Volvos elbuss er cirka 80 prosent lavere enn for tilsvarende dieselbusser.

Volvos eldrevne busser har tidligere blitt solgt til byer i blant annet Sverige, Norge, England, Luxemburg og Polen. I tillegg til den fullstendig elektriske modellen Volvo 7900 Electric, omfatter Volvo Buss’ program av elektrisk drevne kjøretøy også hybridbusser og elhybridbusser (ladehybrider). Totalt har selskapet solgt mer enn 4000 elektrisk drevne Volvo-busser verden over.

Kommentarer