Totalt 197.129 passasjerer reiste gjennom Billund lufthavn i mars 2015 mot 196.306 samme måned året før. Det gir en økning — såvidt det er, på 0.4 prosent.

Utenrikstrafikken med rutefly sto for den største fremgangen. Her økte passasjerantallet (i forhold til mars 2014) med åtte prosent til 127.256.

Den danske innenrikstrafikken (SAS sin Københavnrute) økte med 7.3 prosent til 10.939, mens chartertrafikken falt med 14.1 prosent til 58.103 reisende.

Flyfrakten økte med 2.7 prosent til 5.678 tonn i mars 2015

Kommentarer