Årlig kårer Widerøe’s Flyveselskap årets beste stasjon blant alle sine destinasjoner i inn- og utland. Kriterier for Årets Stasjon er prestasjoner innenfor flyselskapets hovedprioriteringer sikkerhet, punktlighet og service.

Stasjonssjef Svein Arne Nupen og adm. dir Widerøe Ground Operations Frank Schau Olsen (Bildekilde: Widerøes Flyveselskap)

Årets Stasjon 2018 er Ørsta-Volda Lufthamn, Hovden. Bakketjenesten er håndtert av Hovden Flyservice AS på vegne av Widerøe Ground Handling.

Stasjonen håndterte i 2018, med sine 12 meget dedikerte ansatte, 2271 regulære avganger og 55.827 Widerøe-passasjerer.

Dette gjør stasjonen til Widerøes 12. største stasjon i antall håndterte passasjerer, og den 16. største i antall Widerøeavganger. Flyselskapet trafikkerer i dag 49 destinasjoner i inn- og utland.

De ansatte ved Hovden Flyservice AS som utfører bakketjenestene på vegne av Widerøe Ground Handling (Bildekilde: Widerøes Flyveselskap)

I vurderingen til flyselskapet er sikkerhet er det aller viktigste kriteriet som måles, og stasjonen forårsaket ingen skader på fly i året som gikk.

Flyhåndtering er en operasjon forbundet med strenge krav til sikkerhetsprosedyrer, og her utmerker også stasjonen seg i forhold til etterlevelse og profesjonell fremtreden.

Stasjonen får også de beste skussmål fra Widerøes piloter og kabinpersonale.

– Vi merker det på atmosfæren når vi lander på Hovden. Respekt for hverandre og et fantastisk humør på alle sammen. (sitat Widerøepilot)

Hovden leverte i 2018 en god punktlighet i forhold til stasjonens påvirkbare årsaker, der hele 98,9% av alle avgangene ble håndtert innenfor to minutter av planlagt avgangstidspunkt.

Når vi ser på punktlighet innenfor 15 minutter, så leverte stasjonen en imponerende 99,8% punktlighet, med kun fem forsinkelser som var lengre enn 15 minutter.

Et annet parameter som er viktig for både kundetilfredshet og økonomi, er uregelmessigheter knyttet til passasjerenes bagasje.

Stasjon Hovden forårsaket i snitt kun to uregelmessigheter per 1000 avreiste passasjerer. Dette er en halvering i antallet siden 2017. Stasjonen har i tillegg svært få henvendelser fra kunder som har opplevd en service fra stasjonen som er dårligere enn forventet.

Fv. Frank Schau Olsen, Jarle Welle, Svein Arne Nupen, Michael Lindvik (Bildekilde: Widerøes Flyveselskap)

Hovden håndterer Widerøeflygninger både inn og ut fra Oslo og Bergen. Passasjerene har ofte videreforbindelser både utenfor landet- og Europas grenser. Det er derfor både viktig og gledelig at stasjonen leverer en såpass høy kvalitet, slik at våre passasjerer når sine videre forbindelser.

Fakta

 • Avganger 2018: 2271
 • Antall passasjerer: 55.827
 • Antall bakkeskader på fly: Ingen
 • Stasjonspuntlighet: 2 min 98,9%
 • Stasjonspunktlighet: 15 min 99,8%
 • Antall bagasjeureglemessigheter: 2,1 hendelser per 1000 avreiste passasjerer
 • Handling agent: Hovden Flyservice
 • Stasjonssjef: Svein Arne Nupen

Årets stasjoner siste år

 • 2018 Ørsta Volda Hovden
 • 2017 Kristiansand
 • 2016 Hammerfest
 • 2015 Namsos
 • 2014 Bodø
 • 2013 Florø
 • 2012 Kristiansund

Nettsiden til Ørsta-Volda Lufthamn, Hovden finner du HER

Flere saker om Widerøe finner du HER

Kommentarer