Utlandstrafikken til og fra Oslo Lufthavn økte med syv prosent i oktober sammenlignet med samme måned i fjor.

Til eller fra Oslo Lufthavn reiste 2 201 177 passasjerer i oktober. Det er en oppgang på 4,8 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Trafikken til utlandet økte med hele 7 prosent.

– Vi er godt fornøyde med fortsatt passasjervekst, og det er hyggelig å se at utlandstrafikken øker såpass mye som den gjør, sier administrerende direktør Øyvind Hasaas.

– Det er en utfordring med en stor utbygging og samtidig drift, men selv med stor passasjervekst synes jeg vi så langt har klart dette på en god måte. Vi håper passasjerveksten fortsetter fremover og har som klar målsetning at veksten og driften ikke skal påvirkes av utbyggingen, avslutter Hasaas.

Også økning på Avinors flyplasser

Totalt reiste 4 552 635 passasjerer til eller fra Avinors lufthavner forrige måned. Utlandstrafikken økte med 3 prosent og innlandstrafikken med 0,4 prosent. I løpet av de 10 første månedene i 2014 har nærmere 43 millioner passasjerer reist til eller fra Avinors lufthavner. Dette er en økning på 3,1 prosent sammenlignet med samme periode i 2013.

Antall flybevegelser til og fra Avinors lufthavner gikk i oktober ned med 1,5 prosent.

Kommentarer