Totalt 369.047 passasjerer reiste over Stavanger lufthavn Sola i juli 2016. Det er 11.2 prosent færre enn samme måned året før. En kombinasjon av krisen i oljeindustrien og flypassasjeravgiften er trolig årsaken til den kraftige nedgangen.

Alle piler pekte nedover for Stavanger lufthavn Sola også i juli 2016. Passasjernedgangen rammet både innenriks og utenriksflyene, samt offshoretrafikken med helikopter.

Største prosentmessig nedgang var det i helikoptertrafikken til og fra oljeplattformene i Nordsjøen. Her falt trafikken med 34.4 prosent til 15.051 reisende, utenrikstrafikken med fly falt 11 prosent til 217.682 og den norske innenlandstrafikken med 6.8 prosent til 134.721 reisende.

Les også: Nedgang i norsk innenriks flytrafikk

Kommentarer