Over 30 000 bilder av verk i Nasjonalmuseets samlinger gjøres nå fritt tilgjengelige på nett. Bildene kan lastes ned og fritt brukes til ikke-kommersielle formål. Nasjonalmuseet er det første kunstmuseet i Norden som gjør sin samling tilgjengelig for publikum i dette rike omfanget.

Madonna av Edvard Munch (Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland. Fotolisens: CC-BY-NC)

Madonna av Edvard Munch (Foto: Nasjonalmuseet/Børre Høstland. Fotolisens: CC-BY-NC)

På nye samling.nasjonalmuseet.no kan alle nå fordype seg i sine kunstfavoritter, eller gå på oppdagelsesferd og finne nye skatter i samlingene. Nasjonalmuseets nettpresentasjon er den første i sitt slag i Norden som sammenstiller kvalitetssikret kunstfaglig data og presenterer verkene sammen med fyldige biografier, andre tekster, lyd og fritt nedlastbare bildefiler.

I tillegg til å kunne oppleve originalkunst i utstillingsarealene våre, vil du nå kunne få tilgang til kunstverk der du måtte befinne deg, enten det er på bussen, i sofaen eller på hytta. Vi bygger nå et enestående Nasjonalmuseum som skal stå ferdig om noen år, og det er viktig. Men selve innholdet – kunsten – er enda viktigere. Vi har lenge ønsket å kunne nå bredere ut til hele landet med våre enestående samlinger innen kunst, arkitektur og design — og nå klarer vi det, takket være utviklingsarbeidet gjort av Nasjonalmuseets ansatte, sier Audun Eckhoff, Nasjonalmuseets direktør.

Frislipp av bilder

Museet har også besluttet å gi alle fotofiler en såkalt fri ikke-kommersiell lisens som gjør at bildene kan lastes ned og fritt brukes til ikke-kommersielle formål (Creative Commons-lisens). For eksempel er hele 232 av museets Edvard Munch-verk nå fritt tilgjengelige etter at opphavsretten til kunstnerens verk bortfalt 1. januar i år. I tillegg er en rekke av museets høydepunkter nypublisert i høy oppløsning i nettsamlingen.

DigitaltMuseum + Norsk Kunstnerleksikon + Wikipedia + +

Nasjonalmuseets verk har i noen år vært tilgjengelige i DigitaltMuseum sammen med objekter fra en rekke andre museer i landet. Nå sammenkobles data herfra med biografier fra Norsk kunstnerleksikon og Wikipedia. Presentasjonen av verkene berikes også blant annet av tekster fra museets nylig publiserte høydepunktkataloger for billedkunst.

Gir bort oppskriften

De siste årene har det vokst frem en konsensus internasjonalt om at offentlige samlinger bør være så tilgjengelige som mulig, også på nett. For mange museer innebærer det å sette fri lisens på samlingsdata og bildefiler, og publisere dette som åpne kilder. Det har for eksempel Rijksmuseum i Amsterdam og Tate og British Museum i London gjort. Snart kan også andre norske museer gjøre det samme — Nasjonalmuseet vil tilgjengeliggjøre kode og metode slik at andre kan lage sine egne samlingspresentasjoner på nett.

Museets nasjonale funksjon gjør at vi ser på det som en selvfølge at vi deler det vi har utviklet med andre interesserte museer i landet for å øke tilbudet av kulturarv på nett, sier Dag Hensten, nettredaktør og utvikler av løsningen.

Arbeidet fortsetter

Prosjektet er i sin helhet utviklet internt i Nasjonalmuseet. Gjennom ferske midler fra Kulturrådet skal det nå arbeides videre med å berike løsningen, blant annet ved å innhente biografier for utenlandske kunstnere fra Getty Research Institute i USA. Hensten er ikke ferdig med arbeidet:

Vi vil jobbe videre med å utarbeide og tilrettelegge kunstfaglig innhold for publikum slik at dette kan bli en sentral ressurs for kunnskap om norsk kunst-, arkitektur- og designhistorie i fremtiden.

 

Kommentarer