Gården er en tidligere embetsmannsgård fra 1768 ved Sævareid i Bjørnafjorden kommune. Eierne skal sette i stand hovedhuset og styret i Kulturminnefondet har fattet tilsagn om tilskudd på kroner 575 000.

Engevik Gard - Sævareid - Bjørnafjorden kommune - Kulturminnefondet
Spisestuen og penstuen. (Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet)

Hovedhuset er en typisk representant for bergenklassisismen i andre halvdel av 1700-tallet. Det er del av et godt bevart og viktig kulturmiljø med både borgstue, eldhus og sjøhus, som også er en del av næringsvirksomheta på eiendommen.

Embetsmannsgårdene var viktige i lokalsamfunnene i sin tid, og Engevik Gard er spesielt verdifullt som kulturminne på grunn av denne forhistorien. 

– Det er positivt at eier driver utstrakt næringsvirksomhet som bidrar til å åpne kulturminnet for allmennheten og til å skape inntekter som kommer både kulturminnet og lokalmiljøet til gode, sier Simen Bjørgen, direktør for Kulturminnefondet. 

Engevik Gard - Sævareid - Bjørnafjorden kommune - Kulturminnefondet
Engevik Gard sett fra sjøen. (Foto: Fra søknad til Kulturminnefondet)

Nettsidene til Engevik Gard finner du HER

Flere relaterte saker finner du HER

Kommentarer