Samferdselsdepartementet har utlyst en konkurranse om utredning av rettsreglene som gjelder for lønns- og arbeidsforhold for flygende personell. Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, mener det er unødvendig med en kartlegging, da det ikke er tvil om at norsk luftfart vil ta skade av import av arbeidsbetingelser.

Fly - innflyvning - Sola - november 2018
– Dersom det skal være fritt frem å importere arbeidsbetingelser til Norge uten begrensinger, er det ingen tvil om at norsk luftfart etter hvert vil forsvinne og bli borte for alltid, sier Oddbjørn Holsether som er leder av Pilotforbundet i Parat (ill.foto: ©otoerres)

Under pandemien har flyselskap fra andre EØS-land vist interesse for å etablere seg i det norske markedet for flytransport. Når flyselskap som bygger driften sin på lavere kostnader og andre rettsregler enn de norske etablerer seg i Norge, kan det både oppstå et press på de etablerte lønns- og arbeidsvilkårene og samtidig være uklart hvilke rettsregler som gjelder.

På bakgrunn av dette har Samferdselsdepartementet lagt en utredning av rettsregler for lønns- og arbeidsforhold for flygende personell ut på anbud. Rapporten skal ifølge en pressemelding leveres i begynnelsen av september.

– Norsk luftfart vil forsvinne

Leder i Pilotforbundet i Parat, Oddbjørn Holsether, mener det er unødvendig med en kartlegging, da departementet allerede har fått klinkende klar beskjed fra arbeidstakerorganisasjonene om hva som er konsekvensen dersom det ikke blir endringer i rettsreglene.

– Dersom det skal være fritt frem å importere arbeidsbetingelser til Norge uten begrensinger, er det ingen tvil om at norsk luftfart etter hvert vil forsvinne og bli borte for alltid. Det er sjanseløst å konkurrere med de utenlandske arbeidsbetingelsene. Når man ser lønnsoppgaver fra kabinpersonale i Wizz Air på under 100 000 kroner i året, mener vi det er intuitivt at dette er noe som må reguleres. Hvorfor man skal bruke tid og penger på en utredning kan jeg ikke forstå, sier Holsether.

– Må følge reglene i norsk arbeidsliv

Pilotforbundet-lederen peker mot Frankrike som et eksempel, der flyselskap som baserer fly og personell i landet med intensjonen om å tjene det franske innenriksmarkedet, må forholde seg til reglene i det franske arbeidslivet.

– Vi sier det samme som vi har sagt mange ganger: Norge bør innføre likelydende regler som Frankrike når det gjelder beskyttelse av flygende personell. Dersom du baserer fly og personell i Norge skal du måtte følge reglene i norsk arbeidsliv. Dette bør ikke være vanskelig å få plass med hele regjeringsapparatet tilgjengelig, og det virker som departementet nå ønsker å utsette prosessen frem mot valget. Vi mener dette er noe som bør komme på plass raskt, sier Holsether.

Vil sikre kunnskapsgrunnlag

Samferdselsminister Knut Arild Hareide mener kartleggingen som skal gjennomføres vil sikre departementet et bedre kunnskapsgrunnlag for å ta stilling til om den praksisen som følges i dag respekterer de reglene som allerede finnes, og om det er behov for endringer av reglene.

– Det er positivt med konkurranse i luftfarten, men vi må vite at konkurransen er rettferdig og at de som jobber i bransjen er sikret anstendige vilkår, sier samferdselsministeren i en pressemelding.

kilde: parat24

Kommentarer