Nestleder i Parat Anneli Nyberg sier Parat i lang tid har jobbet aktivt mot myndighetene for å få på plass smittevernråd for luftfarten. Helse- og omsorgsdepartementet har nå gjort en helsefaglig vurdering og utarbeidet nye retningslinjer.

Parat har gjennom en rekke reportasjer synliggjort kabinansatte uten tilgang på smittevernsutstyr og mangel på tydelige retningslinjer.

– EASA var relativt tidlig ute med detaljerte smittevernråd. Etter vår anbefaling har nå norske myndigheter tatt med seg disse rådene inn i en ny veileder for smittevern i luftfarten, noe vi setter stor pris på, sier Nyberg.

Fra ansatte i kabin som fortsatt er på jobb har Nyberg mottatt flere bekymringsmeldinger knyttet til manglende smittevern og oppfølging av retningslinjene som har kommet fra det europeiske luftfartssikkerhetsbyrået EASA.

– Bekymringene våre har omfattet både flygende og bakkepersonell. Med denne nye veilederen får flyselskapene et tydeligere regelverk å forholde seg til. Vi har i dette arbeidet også vært opptatt av passasjerene skal kjenne seg trygge på reisen, sier Parats nestleder.

Les også: Korona-veileder for luftfarten er klar

Kommentarer