Parat har sendt varsel om plassfratredelse til Riksmekleren for til sammen 192 medlemmer i Gate Gourmet på Gardermoen og Flesland. En eventuell streik kan bli iverksatt fra 20. mai.

Partene er ifølge Parats forhandlingssjef, Turid Svendsen, innkalt til mekling hos Riksmekleren klokken 10.00 den 19. mai. Fristen utløper klokken 24.00 samme dag.

— Våre krav er i all hovedsak sammenfallende med kravene til Fellesforbundet. Det gjelder både kravet om rett til reelle lokale forhandlinger og lønnstillegg. I tillegg krever Parat ansvarstillegg for flyplassansatte, sier Svendsen.

Dersom det blir streik vil den ifølge forhandlingssjefen medføre tilnærmet full stopp i cateringleveranser fra Gardermoen og Flesland til blant annet SAS, Norwegian, Widerøe, Thai Airways, Qatar Airways og United Airlines. Leveransene omfatter mat og drikke til konsum og taxfreevarer til salg og konsum.

— Vi vil fortløpende vurdere ytterligere opptrapping dersom det blir nødvendig, sier Svendsen.

Hun håper NHO og arbeidsgiverne tar til fornuft.

— NHO ønsker selv at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt, men når arbeidstakerne i dette tilfellet ønsker det samme vil de heller ha streik, noe som er helt uforståelig, sier Parats forhandlingssjef.

Kommentarer