Parat har brutt forhandlingene med NHO Reiseliv og vil fra 20. mai kunne gå ut i streik med alle sine medlemmer i Gate Gourmet, som leverer fly-catering, på Oslo lufthavn Gardermoen og Bergen lufthavn Flesland. I tillegg vil en eventuell streik omfatte medlemmer ved Radisson Blu hotell i Bodø.

Vegard Einan (Parat)

Vegard Einan (Parat)

Dersom ikke meklingen fører frem vil totalt 221 Parat-medlemmer gå ut i streik fra arbeidstidens begynnelse den 20. mai.

Parats nestleder Vegard Einan sier riksavtalen mellom Parat og NHO Reiseliv er tilnærmet lik avtalen Fellesforbundets medlemmer nå er i streik på.
— Parat støtter Fellesforbundet og deres rettmessige kamp for lokale lønnsforhandlinger, sier Einan.

Han sier det er naturlig for Parat å fremme identiske krav.

— Denne streiken må ta slutt ved at NHO og arbeidsgiverne tar til fornuft. NHO ønsker selv at mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt, men når arbeidstakerne i dette tilfellet ønsker det samme vil de heller ha streik — Nå må NHO komme til fornuft, sier Einan.

NHO argumenterer ifølge Parats nestleder mot sine egne prinsipper når de nekter hotell- og restaurantansatte lokal forhandlingsrett. Han viser til NHOs eget tariffpolitiske dokument der de skriver at «mest mulig av lønnsdannelsen skal skje lokalt». Helt konkret viser Einan til NHOs strategidokument, og punktet om lokal lønnsdannelse der organisasjonen skriver følgende:

Dagens kombinasjonsmodell synes å være den beste både for norsk økonomi og for den enkelte bedrift så lenge fordelingen mellom sentralt fastsatt og lokalt fastsatt lønnsutvikling er hensiktsmessig. Sentralt fastsatt lønnsutvikling må holdes på et minimum av hva som skal til for å oppnå koordineringseffekten. Hovedvekten må ligge på lokal lønnsdannelse tilpasset situasjonen i den enkelte bedrift. overenskomstene har da også siden 1990 bestemt at grunnlaget for lokale lønnstillegg følger av fire kriterier; bedriftens økonomi, produktivitet, framtidsutsikter og konkurranseevne.

Einan spør om NHO kun bruker sine egne vedtatte retningslinjer når det passer dem selv.

— I denne saken bedriver NHO et kynisk spill for media og skyver gjester og pasienter foran seg i hotellstreiken, sier han.

Einan sier det er uforståelig at hotellkjedene har råd til å stenge hotellene for et krav arbeidsgiver i prinsippet er enig i.

— En ansvarlig arbeidsgiver kan ikke ha problemer med å dele verdiskapningen med lokalt ansatte dersom virksomheten går godt, sier han.

Kommentarer