Antalet passagerare som flög till eller från Swedavias tio flygplatser under mars 2018 var 3 470 000, vilket är en ökning med drygt 3 procent jämfört med motsvarande period föregående år.  Antalet utrikesresenärer ökade med 9 procent till 2 259 000 och inrikesresandet minskade med 6 procent till 1 210 000.

Göteborg Landvetter Airport (arkivbild: ©otoerres)

Även mars månad visade en stabil ökning av antalet passagerare vid Swedavias flygplatser. På Stockholm Arlanda Airport ökade antalet passagerare med 5 procent till 2 215 000 passagerare. Göteborg Landvetter Airport ökade i antal passagerare med 4 procent till 530 000.

På de andra Swedaviaflygplatserna noterades relativt små förändringar i antalet passagerare, med undantag för Bromma Stockholm Airport där passagerarantalet minskade med 7 procent till 214 000 passagerare.

Läs också: Fart på de spanske ruter i påsken – 4.8 procents øgning i Aalborg Lufthavn 18 prosents utenriksøkning og ny kvartalsrekord i Billund lufthavn