Nesten 4.4 millioner passasjerer reiste over Trondheim lufthavn Værnes i 2019. Det er noe mindre enn året før.

Totalt 4.381.921 passasjerer reiste over Trondheim lufthavn Værens i 2019 mot 4.441.791 året før. Det gir en nedgang på 1.3 prosent.

Den norske innenrikstrafikken falt med 1.3 prosent til 3.447.625 passasjerer, mens 926.325 utenrikspassasjerer er en nedgang på 0.8 prosent i forhold til 2019.

Trondheim lufthavn Værnes er – tiltross for tilbakegang over hele fjøla, fortsatt Norges tredje største flyplass etter Oslo og Bergen, men foran Stavanger-Sola som med sine 4.309.723 fikk en passasjerøkning på 1.1 prosent i 2019

Kommentarer