Ferjerederiet Tallink Grupp fikk en passasjerøkning på nesten 15 prosent i april 2017. Antall fraktede kjøretøyer gikk også opp, mens det var en liten nedgang i fraktmengden over Østersjøen.

Ferjen “Silja Symphony” ved kai en vinterdag i Helsingfors (foto: ©otoerres)

Totalt 807.616 passasjerer reiste med Tallinks og Silja Lines  ferjer i april 2017. Det er 14.6 prosent flere enn samme måned året før. Antall kjøretøysenheter økte med 6.5 prosent til 91.063, mens fraktvirksomheten fikk en nedgang på 0.8 prosent til 28.464 fraktenheter.

Ruten mellom Stockholm og Riga i Latvia kunne vise til den største økningning målt i prosent. Dette takket være at Tallink igjen seiler med to fartøyer på denne strekningen.

April 2017 April 2016 Endring
Passasjerer 807 616 704 642 14.6%
Finland - Sverige 250 306 214 112 16.9%
Estland – Finland 406 353 376 552 7.9%
Estland – Sverige 88 039 77 850 13.1%
Latvia – Sverige 62 918 36 128 74.2%
Fraktenheter 28 464 28 702 -0.8%
Finland – Sverige 6 263 6 645 -5.7%
Estland – Finland 17 734 17 729 0.0%
Estland – Sverige 3 585 3 631 -1.3%
Latvia – Sverige 882 697 26.5%
Passasjer
kjøretøy
91 063 85 530 6.5%
Finland – Sverige 11 122 9 141 21.7%
Estland – Finland 67 532 66 925 0.9%
Estland – Sverige 5 889 5 397 9.1%
Latvia – Sverige 6 520 4 067 60.3%

Kommentarer