Nesten 3,6 millioner flyreiser ble foretatt over Avinors lufthavner i januar. Dette er en vekst på 6,2 prosent i forhold til samme måned i fjor. Særlig på Oslo lufthavn er økningen solid- med 10,9 prosent vekst sammenlignet med samme måned i fjor.

Utland øker mest

Trafikk på utlandsrutene økte med 9,5 prosent på Avinors 46 lufthavner, sammenlignet med samme måned i fjor. Trafikken i Europa økte med 9,0 prosent, mens interkontinental trafikk økte hele 15,3 prosent. USA-trafikken økte med 36,5 prosent, drevet av nye ruter til Miami og Las Vegas. I Europa var det sterkest vekst til Storbritannia (19,4), Sverige (13,8) og Spania (7,0).

Innlandstrafikken økte med 4,6 prosent. Det var sterk vekst på alle de store innenlandsrutene fra Oslo til Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Bodø. I tillegg var det sterk økning på rutene fra Oslo til Kirkenes og Haugesund.

Oslo Lufthavn sto for hele 85 prosent av den samlede passasjerveksten ved Avinors lufthavner i januar.

Les også: 11 prosents trafikkvekst ved Oslo lufthavn i januar

Fremdeles vekst i nord

Når det gjelder trafikktall for øvrige lufthavner fortsetter den samme trenden som i 2016, med vekst i nord og noe nedgang ved lufthavner med mye oljerelatert trafikk:

  • Bodø: økning på 6 prosent.
  • Tromsø: økning på 7,7 prosent
  • Stavanger: reduksjon på 2,5 prosent
  • Bergen: vekst på 1,1 prosent
  • Trondheim: vekst på 1,8 prosent.

Kommentarer