Cruisesesongen strekker seg stadig lengre, og flere skip ankommer nå Nord-Norge for å oppleve nordlyset og vinteren. Det bidrar sterkt til en god vekst for en rekke destinasjoner i landsdelen.

Nord-Norge og Svalbard hadde 412 anløp i 2014 (2013: 400 anløp), mens antall ankommende passasjerer økte til 413.000 (2013: 390.000). Målt både i antall anløp og antall passasjerer, økte cruisetrafikken med 6 prosent fra 2013 til 2014. Fra 2010 til i år har antall ankommende passasjerer økt med 43 prosent, og trenden viser at det er det tyske markedet som har størst vekst.

– I en tid der andre cruiseregioner opplever nedgang, er det gledelig at den nordligste delen av Norge klarer å stå imot. Våre cruisehavner jobber tett sammen for å oppnå resultater for fellesskapet, og det har vist seg å være en god strategi, sier daglig leder Erik Joachimsen i Cruise Nord-Norge og Svalbard (CNNS).

— Hele 37 prosent av betalende gjester ved Nordkapphallen kommer med cruiseskip til Honningsvåg, og det er over dobbelt så mange som fra Hurtigruten. Cruisetrafikk har blitt en svært viktig inntektskilde for mange aktører ved de 13 havnene som er organisert i CNNS.

Cruisetrafikk til Nord-Norge i 2014 (endring fra 2013):

Cruisedestinasjon Cruiseanløp Ank. passasjerer
Nordkapp 104   (+6%) 121.782        (–)
Tromsø 109   (+6%) 111.746   (+3%)
Lofoten (Leknes og Svolvær) 76 (+12%) 66.203 (+12%)
Longyearbyen 41  (-11%) 38.238    (-1%)
Øvrige cruisehavner 95   (–) 75.000 (+21%)
TOTALT 425   (+6%) 412.956   (+6%)

 

Årets vinner er Alta, som økte anløpene med 81 prosent og antall ankommende passasjerer med 175 prosent. Totalt sett øker de øvrige, mindre cruisehavnene mer enn de største. Satsingen på vintercruise har gitt gode resultater for Alta, og dermed også en rekke andre havner.

Norge som helhet hadde en nedgang på 11 prosent, fra 2.982.000 til 2.679.000 ankommende passasjerer.

– Det betyr at Nord-Norge og Svalbard for første gang på mange år har tatt markedsandeler i Norge. Vi håper det er en trend som fortsetter, og at stadig flere rederier vil oppdage de kvaliteter som ligger i å tilby cruise til Nord-Norge og Svalbard. En vedvarende lav oljepris og gunstige valutakurser er faktorer som normalt går i vår favør, og det er derfor grunn til å være optimistiske for fremtiden, konkluderer Erik Joachimsen.

Kommentarer