Singapore Airlines har satt ned pensjonsalderen for selskapets flykapteiner. Dette for å spare penger, samt møte den økende konkurransen fra aktører med helt andre ansettelsesvilkår, skriver Flygtorget.se.

Singapore Airlines , Boeing 777 (foto: Singaporeair)

Singapore Airlines , Boeing 777 (foto: Singaporeair)

Singapore Airlines satte først ned kapteinenes pensjonsalder fra 65 til 64 år. Det viste seg ikke å være nok, så nå er den satt ned til 62 år.

Rundt 90 piloter berøres av omleggingene.