Svensk Pilotförening har varslat om strejk mot SAS. Pilotfackets krav är enlig Mattias Dahl, vd för Svenska Flygbranschen och Transportföretagen mycket omfattande och motsvarar kostnadsökningar på 10 procent – fem gånger mer än vad andra yrkesgrupper på arbetsmarknaden har fått i årets avtalsförhandlingar.

Mattias Dahl (transportforetagen.se)

Mattias Dahl (transportforetagen.se)

Den senaste tiden har intensiva förhandlingar pågått med pilotfacket om nya kollektivavtal. Pilotfacket har ställt omfattande krav som innebär kostnadsökningar motsvarande fem gånger mer än det märke som övriga yrkesgrupper på arbetsmarknaden har följt. För att tvinga igenom sina krav avser pilotfacket gå ut i strejk fredag 10/6 klockan 18.00.

– Det är oförsvarligt att en välbetald yrkesgrupp som piloter kräver fem gånger högre löneökningar än övriga på arbetsmarknaden, säger Mattias Dahl, vd för Svenska Flygbranschen och Transportföretagen.

– Pilotfacket har hittills avvisat vårt erbjudande om löneökningar i nivå med märket och håller fast vid avtalsrörelsens högsta krav. Branschen är hårt pressad och kan inte bära kostnadsökningar som vida överstiger vad andra på arbetsmarknaden har fått, säger Mattias Dahl.

Läs också: SAS kan bli rammet av svensk pilotstreik 

Varslet mot SAS omfattar strejk för kortlinjeflyg med bas på Arlanda. SAS långlinjetrafik är inte berörd.

– Det är beklagligt att pilotfacket är beredda att låta tusentals resenärer drabbas för att driva igenom sina krav, avslutar Mattias Dahl.

Svenska Flygbranschen hoppas på att en överenskommelse kan nås inom kort där jobb med goda villkor kombineras med god konkurrenskraft.

Läs flera tidigare nyheter HÄR 

Kommentarer