Fagforeningene Norsk Lokomotivmannsforbund og Norsk Jernbaneforbund har vedtatt politisk streik torsdag 10. oktober. All togtrafikk stopper denne dagen kl. 12:00—14:00.

Vy opplyser at de ikke vil sette opp alternativ transport for avgangene som blir berørt før, under og etter streiken.

Avklaringer om kundetilbud:

Ved streikens begynnelse:

Tog underveis stopper på nærmeste stasjon og står stille frem til streiken avsluttes kl. 14:00. Flere lokaltog blir også innstilt.

Alternativ transport:

Det blir ikke satt opp alternativ transport for passasjerene for avgangene som er berørt før, under og etter streiken.

Refusjon:

  • Vanlige refusjonsregler gjelder for ubenyttede billetter.
  • Prisavslag som følge av forsinkelse på grunn av streiken gis kun til kunder som har kjøpt billett før informasjon om streiken var gjort kjent.
  • Kostnader til alternativ transport blir ikke refundert.

Les om streiken på Bane NORs nettsider HER

Kommentarer