TravelMatch 2020 kan allerede konstatere at det er kommet en rekke positive tilbakemeldinger på arrangementet, selv om den fullstendige evalueringen blant deltagerne ennå ikke er gjennomført. Med flere møteslots enn tidligere, et nytt datasystem for dialog og møtebooking, og mange entusiastiske deltagere, ble årets arrangement godt mottatt av de aller fleste og fremstår allerede som en suksess.

TravelMatch - 2020 -Oslo Kongresssenter
Fra TravelMatch 2020 (bildekilde: travelmatch.no)

Stort spekter av leverandører

Som vanlig, var utvalget av reisemål og leverandører stort under TravelMatch, med ca. 160 ulike aktører representert. I tillegg, var det ytterligere et 20-talls firmaer som sto på venteliste og ikke kom med denne gangen. Det ble bl.a. innført en begrensning på antall aktører pr. land, dels for å sikre mangfoldet blant deltagerne, og dels for å gi de som deltar størst mulig oppmerksomhet. Et stort spekter av DMC´s / incoming agenter fra det meste av Europa og en rekke andre land deltok, sammen med et stort antall flyselskaper og nasjonale turistkontorer, i tillegg til cruiserederier, hotellaktører og aktivitetstilbud.

Mange møter og stor nytteverdi

Mange møter var forhåndsbooket, for å sikre seg dialog med de potensielle partnere som ble oppfattet som mest aktuelle og interessante. Dette innebar også at en del fra både kjøper- og selgersiden var fullbooket allerede da arrangementet startet. Imidlertid var det også et betydelig antall møter av mer spontan karakter, ved at partnere oppsøkte hverandre i løpet av arrangementet.

Totalt sett fant det trolig sted rundt 2.000 møter bare på denne ene dagen, noe som gjør TravelMatch til en svært verdifull arena for kontakt og dialog. At dette også fører til samarbeidsavtaler og økt omsetning, er det liten tvil om, uten at tallene lar seg avdekke. Kommentarene fra mange av deltagerne går på at dette er svært nyttig for dem å delta i, og at det er det viktigste arrangementet av denne karakter for dem i løpet av året.

Positiv erfaring med ny dataløsning

På årets arrangement ble for første gang en ny dataløsning tatt i bruk, der alle aktører registrerer seg, utveksler informasjon, søker etter partnere og forespør om og booker møter. Det kom svært mange positive tilbakemeldinger på denne løsningen, fordi den var visuell og enkel i bruk, ga stor grad av fleksibilitet og gjorde det enkelt både å finne potensielle partnere og booke møter med dem. For mange er det viktig at ingen møter blir påtvunget deltagerne, og at den andre parten alltid må godkjenne en forespørsel før et møte blir booket.

God oppslutning om frokostseminaret

På årets TravelMatch var frokostseminaret viet bærekraftig utvikling, som blir et stadig viktigere tema i reiselivsnæringen. Engasjerte innledere fra Berg Hansen, Widerøe og Carnival Group ga sine bidrag med tanke på strategier for bærekraftig utvikling, med Astrid Bergmål i Virke Reiseliv som en minst like engasjert møteleder.

Ras Al Khaimah var årets destinasjon

Det arabiske emiratet Ras Al Khaimah var denne gangen årets destinasjon, og inviterte bl.a. alle kjøperne til et lunchseminar for å bli bedre kjent med det spennende turistproduktet de kan tilby. De hadde også med seg en liten, men interessant gruppe av aktører som promoterte reisemålet.

Klart for 10-års jubileum i 2021

I 2021 kan TravelMatch se tilbake på 10 års virksomhet i bestrebelsene med å knytte kontakter og skape nettverk mellom kjøpere og selgere, for på den måten å styrke samarbeidet med sikte på reiser ut av Norge. Dette arbeidet fortsetter for fullt, så det er bare å sette av torsdag 21. januar 2021 til TravelMatch 2021 og markeringen av 10-års jubileet.

Les mer om TravelMatch HER – Flere saker om Travelmatch finner du HER

Kommentarer