I mars öppnade SAS nya långdistanslinjer mellan Los Angeles och Stockholm samt Köpenhamn och Boston. Linjerna har fått ett mycket positivt mottagande bland resenärerna. I mars valde 2,3 miljoner resenärer att resa med SAS. Jämfört med föregående år påverkas trafiktalen kraftigt negativt av fjolårets trafikstörningar i den Skandinaviska marknaden.

SAS-sjef Rickard Gustafson (foto: ©otoerres)

SAS-sjef Rickard Gustafson (foto: ©otoerres)

SAS trafik ökade med 4% i mars. Tillväxten var störst på de interkontinentala linjerna till/från Asien och USA där trafiken ökade med 15,8% till följd av fler frekvenser och nya destinationer. På SAS Europa- och intraskandinaviska linjer ökade trafiken med 3,4%. Kapaciteten ökade med 6,8% och kabinfaktor uppgick under månaden till 71,4%.

— Den fortsatta satsningen på vårt interkontinentala erbjudande har fått ett mycket gott gensvar bland våra kunder och Los Angeles-linjen hade under mars en kabinfaktor på drygt 85%. Samtidigt som vi förbättrar vår produkt arbetar vi vidare med effektiviseringsarbetet för att skapa förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling, säger Rickard Gustafson, VD och koncernchef i SAS.

Den preliminära valutajusterade yielden^ och PASK* var under mars 14% respektive 16% lägre än föregående år. Den ökade kapaciteten på interkontinentala linjer resulterar i längre genomsnittlig flygdistans, vilket rent matematiskt medför en lägre enhetsintäkt och enhetskostnad.

^ Yielden definieras som passagerarintäkter dividerat med betalda passagerarkilometer, RPK, exklusive charter.
* PASK definieras som passagerarintäkter dividerat med erbjudna stolskilometer, ASK, exklusive charter.

Läs också: SAS traffic figures March 2016 (pdf)

Kommentarer