Totalt 3.938 personar reiste med fly over Stord lufthamn i november. Samanlikna med føregåande månad er dette ein auke på 373 personar eller 10,5 prosent.

2.512 personar reiste i november med Stordflyet til/frå Oslo medan 1.426 reiste med Widerøe sine charterfly til/frå Molde.

Pr. november i år har det reist 39.594 personar med fly over lufthamna. Samanlikna med samme periode i fjor utgjer dette ein nedgong i talet på reisande på 4.464 personar eller 10,1 prosent.

Lufttrafikktenesta har pr. november i år registrert 8.959 flyrørsler i luftrommet sitt. Samanlikna med samme periode i fjor utgjer dette ein auke på 735 flyrørsler eller 8,9%.

kilde:stordlufthamn.no

Kommentarer