Ny arrangementsstrategi for Norge, Hit reiser folk i jula, Julebyen Drøbak og Viking Planet.

Birgitte Nestande i Innovasjon Norge intervjues av programlederen Knut Jeppsson om den nye strategien som er utarbeidet for å tiltrekke seg store arrangementer til Norge. Dette inkluderer idrettsarrangementer, men også andre arrangement. Blant annet har dansk idrett hatt stor suksess med dette og gjennomført mange store arrangement de siste årene.

Rolf Forsdahl vil snakke om hvor folk reiser i jula, og da med utgangspunkt i Virkes befolkningsundersøkelse

«Julebyen Drøbak» er tema for innslaget med turistsjefen Atle Conradsen.

Rasmus Ramstad fra Viking Planet forteller i samtale med Knut Jeppsson om det nye opplevelsessenteret og digitale VIKING-museet på Fridtjof Nansens Plass.

Nye Reiselivsavisens radioutgave hører du på Radio Riks Oslo på FM 101,1, på DAB og på www.RadioRiksOslo.no mellom 12.00 og 13.00 torsdag 12. desember — med reprise fredag 13. desember klokken 14.00.

Tidligere saker: Reiselivsavisa på RadioRiksOslo fredag 22.november klokken 14.00 (november 2019) – RadioRiksOslo med fokus på Litauen (juni 2018)

Kommentarer