Varje år delar Göteborgsregionen ut pris till Företag, Skolor, och Yrkeslärare för bästa insatserna när det gäller främjande och utvecklande av relationerna mellan utbildningsarrangörer, elever och näringslivet.

Radisson Blu Riverside Göteborg
Radisson Blu Riverside Göteborg (bildkälla: winn hotels)

Radisson Blu Riverside Hotel är nominerade för sitt stora engagemang och vilja att påverka och utveckla yrkesutbildningarna kopplade mot besöksnäringen. Genom att aktivt bjuda in grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildningar och högskoleprogram till samarbetsprojekt eller till engagemang i styrgrupper, ledningsgrupper och branschråd.

En god introduktion och välkomnande till branschen

Det ligger i vår företagskultur att vara Engagerade, därför tar hotellet emot APL-elever och lärlingar från flera gymnasieskolor, och stora delar av personalen har genomgått handledarutbildning och är engagerade för att på bästa sätt kunna introducera och handleda elever. Personal från hotellets samtliga avdelningar är med och undervisar, håller presentationer, bedömer slutprov eller medverka på seminarier och grupparbeten ute på skolorna.

Samarbete för framtiden — En överlevnadsstrategi

Som ett led i att uppmuntra fler personer att söka sig till besöksnäringen och de yrkesprogram som är kopplade till besöksnäringen bjuder Radisson Blu Riverside Hotel kontinuerligt in grundskoleklasser till visning och presentation samt tar emot grundskolepraktikanter inom de områden där det är möjligt.

– Vi är väl medvetna om de stora utmaningar vår bransch står inför när det gäller rekrytering av rätt personal med rätt kunskap, därför är engagemanget en självklarhet och en ren överlevnadsstrategi, men det stannar inte där, för vi tror att vi som företag måste engagera oss, våga ta ansvar och bidra till fler och bättre utbildningar som på sikt stärker oss som företag och hela branschen, säger Johan Lundgren, Executive Chef, Radisson Blu Riverside Hotel

Det som bedömdes efter nomineringen var följande punkter:

– Hur stor andel elever som får ta del av företagets samverkar med skolan.

– Företagets gemensamma strategi och utveckling av samverkan skola arbetsliv.

– Företagets samarbete med skolor och resultatet av det.

– Långsiktiga åtgärder för att förbättra samverkan mellan skola och arbetsliv.

Nomineringsprocess för priset

Fram till den 28 augusti 2019 har en nomineringsprocess pågått, där det varit möjligt att nominera någon för deras arbete kopplat till samverkan skola arbetsliv.

En juryn väljer sedan ut fyra nomineringar per kategori, som bjuds in till en prisutdelning på Gymnasiedagarna och Future Skills den 9:e oktober 2019 på Svenska Mässan, Göteborg.

Läs flera relaterade nyheter HÄR och HÄR

Kommentarer