– Trenden med virtuella och hybrida möten fortsätter och vi ser en stark tillväxt av hybrida möten. Fler och fler av våra kunder använder någon form av hybrida element för att möjliggöra företagsmöten och kreativiteten är stor, både bland kunder, partners samt våra medarbetare – ett tydligt trendskifte där vi tillsammans skapar framtidens möten, säger Johanna Wessman Fresnel, Area Director Meeting & Events Area Northern Europe.

Johanna Wessman Fresnel - Radisson Hotels - Radisson Meetings
Johanna Wessman Fresnel är Radisson Hotel Groups Area Director Meeting & Events Area Northern Europe. (Pressbild: Radisson Hotel Group)

I en undersökning genomförd av Radisson Meetings, framgår det att 66% av ledande eventplanerare anser att en av de viktigaste delarna framåt är att kunna kombinera fysiska och virtuella element på ett kreativt sätt. Mer än hälften anser att tillgång till interaktiv mötesteknik skapar en idealisk miljö för att ”ge deltagarna en röst och få dem att interagera.

– Vi vill vara en självklar mötesplats och under det gångna året har vi utvecklat ett Hybrid möteskoncept på våra hotell, anpassat för allt från mindre möten till mer komplexa event samt även etablerat en studiolösning på Stockholm Waterfront Congress Centre vilket medfört stort intresse, säger Johanna.

Radisson Blu Waterfront Hotel - Stockholm - Sverige
Radisson Blu Waterfront Hotel i Stockholm (Bild: Radisson Hotel Group)

Det framkom även i undersökningen att det krävs en ny typ av kunskap med mer digitala färdigheter och att det finns utmaningar inom utvärdering av event, med andra kvalitativa parametrar. Majoriteten anger att virtuella och hybrida möten inte är en tillfällig lösning utan anser att det kommer vara ett naturligt element även för framtida möten.

– Hybrida möten genererar ökad räckvidd men det kan vara utmanande att skilja mellan engagerade deltagare och antalet deltagare, säger Johanna.

Många kan se ut som de är online, huruvida alla är engagerade kan vara svårare att avgöra. Genom att anpassa innehåll, längd på presentationer och skapa interaktiva delar, förhöjs mötesupplevelsen och en viktig del är att ha en tydlig målbild med mötet. 

– Det är viktigt är att vi inte slutar planerar framåt utan fortsätter skapa möten och evenemang i nya format med hjälp av flexibla lösningar och kreativitet, säger Johanna.

Ladda ner full rapport HÄR

Rapporten visar på vilka utmaningar eventplanerare möter samt vilka beslut som leder till långvariga framgångar. Den baseras på en undersökning bland 607 konferensarrangörer i 12 länder i Europa, Mellanöstern och Afrika samt kvalitativa intervjuer med ledare i branschen och omfattade två undersökningar som genomfördes i februari och juli 2020 (se ”Om forskningen” på sidan 34). Resultaten från båda undersökningarna är analyserat för att ge evenemangsplanerare råd och hjälpa dem att planera för framtiden.

Kommentarer