När Region Stockholm nu ska anta nya riktlinjer för de 45 000 anställdas tjänsteresor är det digitala möten i första hand och tåg i andra hand som gäller. – Eftersom flygresorna i princip stått för 100 procent av tjänsteresornas utsläpp har vi behövt titta på hur vi minskar flygresandet. Med de nya reglerna hoppas vi att klimatpåverkan ska minska rejält, säger Malin Fijen Pacsay (MP) ordförande i Klimat- och hållbarhetsnämnden i Region Stockholm.

Malin Fijen Pacsay - Politiker - Miljöpartiet - Stockholm - Sverige
Malin Fijen Pacsay (Foto: Fredrik Hjerling)

Att de digitala möten är här för att stanna är de flesta överens om. De spar tid, pengar och minskar klimatpåverkan. Därför är digitala möten förstahandsvalet när Region Stockholms anställda ska ha möten med personer på annan ort.

– Under pandemin har vi sett hur digitala möten kan spara klimat, tid och pengar. Det innebär att anställdas tid används bättre och pengar sparas som kan användas till exempelvis vård och kollektivtrafik. Det blir win-win, säger Malin Fijen Pacsay (MP).

När en resa bedöms som nödvändig införs nu en tydlig gräns för flygresor. De nya riktlinjerna anger att vid resor som tar under 5 timmar med tåg så ska tåg väljas. Även längre tågresor uppmuntras genom möjligheten att boka exempelvis nattåg.

– De nya riktlinjerna innebär i princip att alla flygresor till Göteborg och Malmö ersätts av tåg. Det är ett av flera viktiga steg för att kunna nå noll klimatpåverkan. Nu behöver vi satsa mer på järnvägen så att fler tåg kan gå snabbare och därmed fler flygresor ersättas, säger Malin Fijen Pacsay (MP).

De nya riktlinjerna antas i samband med budget för 2022. 

Fakta:

2019 var utsläppen från Region Stockholms tjänsteresor (tåg, flyg, flygtaxi och Arlanda express) 4 580 koldioxidekvivalenter. Utsläppen kom i princip bara från flygresorna. Det gjordes nästan 14 000 resor med flyg 2019.

Kommentarer