Representanter fra vannscooterimportørene hevder i fere medier at kommunene ikke kan forby vannscooter i sine områder. Det er IKKE riktig. – Kystverket, Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet er tydelige på at kommuner som har gode grunner til å forby vannscooterkjøring, har full anledning til å gjøre dette, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Kan reguleres særskilt

Regjeringen bekrefter at kommuner KAN forby vannscooter lokalt (bildekilde: norskfriluftsliv.no)

På sine nettsider skriver både Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet at «bruk av vannscooter kan reguleres særskilt gjennom lokale ordensforskrifter for å ivareta hensyn til trygg ferdsel, forsvarlig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv.»

I kjølvannet av regjeringens vannscooterfrislipp, sendte Norsk Friluftsliv nylig ut et brev til norske kommuner med informasjon om lovverket som kan brukes for å forby eller begrense vannscooterkjøring. Her finner du brevet.

Regelverket gir kommunene muligheten til å forby vannscooterkjøring i eget sjøområde, med unntak av farleder. De kan også forby bruk av vannscootere i vann og vassdrag. Dette er i tråd med regjeringens ønske om kommunalt selvstyre.

Forvirrende utspill fra vannscooterimportørene

Denne uken har det vært flere medieoppslag hvor vannscooterimportørene, med advokat Arve Lønnum i ryggen, har kommet med informasjon som skaper usikkerhet i kommunene om hva de kan og ikke kan regulere.

– Denne feilinformeringen er svært uheldig, sier Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Frykter flere ulykker

Norsk Friluftsliv, en paraplyorganisasjon for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, har tidligere påpekt at den nylige opphevingen av vannscooterforskriften vil utgjøre en stor trussel for blant annet badende, padlere og sårbare sjøfuglbestander.

Endringen medfører at vannscootere nå kan kjøre i høy fart nærmere land, noe som vil medføre farlige situasjoner, mener paraplyorganisasjonen.

Kommentarer