Etter to dødsulykker med vannscooter i sommer, står regjeringen fortsatt fast ved at de ikke vil endre vannscooter-regelverket. – Dette er ansvarsfraskrivelse, mener Norsk Friluftsliv.

Vannscootere utgjør en sikkerhetsrisiko på sjøen, mener Norsk Friluftsliv. (FOTO: Illustrasjonsfoto/Norsk Friluftsliv)

I etterkant av sommerens ulykker har flere aktører stilt spørsmål ved om dagens vannscooter-regelverk er forsvarlig. Hittil har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen vært tydelig på at departementet ikke har planer om å endre regelverket.

Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 17 friluftslivsorganisasjoner, med til sammen 950 000 medlemskap, mener regjeringens vannscooter-politikk er preget av ansvarsfraskrivelse.

Et av Europas mest liberale regelverk

– I stortingsmeldingen om friluftsliv påpeker regjeringen selv at vannscootere kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for de som ferdes på sjøen. Etter to dødsulykker med vannscooter, er det nå på høy tid at regjeringen tar dette på alvor, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Siden forbudet mot vannscooter ble opphevet i fjor, har Norge per dags dato et av Europas mest liberale regelverk på området.

– Har mulighet til å regulere

Da forbudet mot vannscooter ble opphevet i fjor, var det begrunnet i at det skulle gi kommunene større frihet til selv å regulere vannscooter, til tross for at 75 prosent av kommunene ikke ønsket dette.

Dermed må kommunene inntil videre ta det ansvaret regjeringen har skjøvet over på dem, mener Norsk Friluftsliv.

– I påvente av en revurdering av det nasjonale regelverket, må noen ta ansvar for sikkerheten, friluftslivet og dyre- og fuglelivet. Inntil videre faller dette ansvaret på kommunene , forklarer Meland.

Les også: Regjeringen bekrefter at kommuner KAN forby vannscooter lokalt (juni 2017)

Norges kommuner har i dag full myndighet til å regulere vannscootertrafikken i sitt sjøområde, ut ifra lokale forhold og behov.

Norsk Friluftsliv viser til at Samferdselsdepartementet har utarbeidet en veileder for kommuner som vil utarbeide lokale forskrifter. Her står det hvilke hjemler kommunene har til å regulere vannscootertrafikken, med hensyn til friluftsliv og rekreasjon, dyre og fugleliv, sikkerhet og støy.

Les flere relaterte saker HER

Dfly.no`s Twitterkonto  og Facebooksider finner du HER og HER

Kommentarer