– Vi ønsker å få fram både gevinster og kostnader ved en eventuell ferjefri forbindelse mellom Fiskebøl og Melbu i Nordland. Derfor tilbyr regjeringen å sette i gang arbeidet med en konseptvalgutredning for fremtidig kryssing av Hadselfjorden, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Konseptvalgutredningen (KVU) innbefatter en helhetlig vurdering av transportsystemet i Lofoten og Vesterålen, og vil ta for seg grenseflater mellom vei, ferjestruktur og lufthavnstruktur. I tillegg vil regionale virkninger av et eventuelt mer integrert transportsystem i regionen bli vurderet.

– Regjeringen satser kraftig på å bygge ut bedre infrastruktur. Økt fleksibilitet og redusert reisetid skaper bedre bo- og arbeidsregioner, og er viktig for næringsutvikling og samfunnsutvikling. Det er stort næringspotensial i Lofoten og Vesterålen, og vi mener det er interessant å studere nærmere muligheten for å erstatte dagens ferjesamband på Hadselfjorden med en tunnelløsning.

– Jeg kjørte selv denne strekningen i april, og møtte både næringsliv, privatpersoner og lokalpolitikere som diskuterte muligheten for en ferjefri forbindelse. Det arbeidet følger vi nå opp, sier samferdselsministeren.

Samferdselsdepartementet vil i løpet av kort tid tilby Nordland fylkeskommune at Statens vegvesen får i oppdrag å starte arbeidet med KVU.

Les også: Solvik-Olsen kjører E10 fra Å i Lofoten til Riksgrensen

Kommentarer