Tenk deg godt om før du tar med arvesmykkene og det dyreste elektroniske utstyret ditt på ferie. Mange oppdager det når det er for sent. Mister eller ødelegger du en verdifull gjenstand, får du ikke full erstatning for denne på en vanlig reiseforsikring.

– For verdisaker gjelder som oftest en erstatningsgrense på 15 000 kroner, eller 20 000 for en hel familie. I tillegg har flere selskaper innført en begrensning på 3 000 kroner for mobiltelefoner.  Men du kan sikre deg ved å kjøpe en spesialforsikring for verdisaker. Har du ikke dette, tenk over om du virkelig trenger å ta med deg kostbare, tyveriutsatte eiendeler på reise, sier Robin Wulff-Nilsen, avdelingsleder i KLP Skadeforsikring.

Erstatningsutbetalingene for reiseforsikring har økt kraftig de siste to årene. Utbetalingene var på nesten 580 millioner kroner i første kvartal i år, viser tall fra Finans Norge. Dette er en økning på 38 prosent siden 2013. Erstatningene for tyveri og tap av reisegods har økt med 23 prosent på disse to årene.

Mange får seg en aha-opplevelse når de opplever hvor målrettede og proffe tyvene har blitt.

– Skulle du bli frastjålet noe verdifullt, må tyveriet straks meldes til lokalt politi, og det er viktig at du får med deg en skriftlig bekreftelse på dette, sier Wulff-Nilsen.

Dyre smykker, datamaskiner, kamera, musikkinstrumenter og annet av høy verdi bør du heller ikke legge i bagasjen du sjekker inn på flyet.

– Slike eiendeler må tas med inn på flyet som håndbagasje. Du må dekke hele eller deler av tapet selv hvis en iPad blir stjålet eller skadet mens den sendes som innsjekket bagasje, sier Wulff-Nilsen.

Mer sykdom på reise

Når det gjelder erstatningsutbetalingene for reisesyke og reiseulykke, har disse økt med hele 35 og 63 prosent siden 2013. Blir du syk på reise, er det en fordel om du har med reiseforsikringskortet ditt på ferie. Dette må du vise til sykehuset om du blir lagt inn. Da vil prosessen med å få hjelp gå raskere.

I tillegg til reiseforsikringen anbefaler Wulff-Nilsen ferierende nordmenn å skaffe seg Europeisk helsetrygdkort før de drar på ferie:

– I alle EU/EØS-land og Sveits kan du bruke helsetrygdkortet hos offentlig lege eller på offentlig sykehus. Da mottar du nødvendig helsehjelp på samme vilkår som innbyggerne i det landet du oppholder deg. Har du allerede et slikt kort, er det lurt å sjekke utløpsdatoen før du drar, sier han.

– Det er likevel veldig viktig å ha en privat reiseforsikring, først og fremst for å dekke syketransport hjem til Norge om dette skulle bli nødvendig. Reiseforsikringen dekker også tilkalling av pårørende dersom du blir alvorlig syk eller skadet, hjemtransport dersom noen i nærmeste familie blir alvorlig syk eller dør, og evakuering som følge av krig, terror eller naturskade, påpeker Wulff-Nilsen i KLP.

De ulike EU/EØS-landene har dessuten forskjellige regler for hva som blir dekket av det offentlige. I noen land må man betale døgnavgift på sykehus, og enkelte land har høyere egenandeler enn vi har i Norge.

Husk dette og reis trygt:

  • Ta med reiseforsikringskort
  • Ta med europeisk helsetrygdkort
  • Ikke ta med dyre eiendeler (dyre smykker og elektronisk utstyr)
  • Hvis du har med dyre eiendeler, bør du ha dem i håndbagasjen, og kjøpe en spesialforsikring
  • Tyveri må straks meldes til lokalt politi. Få en skriftlig bekreftelse på anmeldelsen
  • Oppdager du skade på bagasjen eller den kommer bort, må dette meldes til flyselskapet

Kommentarer