– Reiselivet er en jobbskaper med 172.000 sysselsatte, mens landbruket i de senere år har blitt stadig mer redusert. I 2020 var det 38 633 gårdsbruk som var en nedgang på hele 17,1 prosent sammenlignet med ti år før. Før Covid-19 var norsk reiseliv en av Norges viktigste vekstbransjer med nest høyest vekst i sysselsettingen. Reiselivet har over 163 000 årsverk mens veksten de siste ti årene er på 30 prosent. Nå bør departementet også få ansvar for reiselivet og bli et Landbruks-, mat og reiselivsdepartement.

Atle og Bjørnar Hovi - Sylvi Listhaug - Beitostølen
Atle Hovi (t.v.), Sylvi Listhaug og Bjørnar Hovi på Beitostølen (bildekilde: beitostolen.com)

– Reiselivsnæringen er helt avhengig av landsbygda som er en av våre viktigste turistmagneter. Både for nordmenn på Norgesferie og for utlendinger når de nå starter å komme til Norge igjen etter Covid-19 tiden, sier direktør Atle Hovi ved Beitostølen Resort som er en av landets største reiselivsdestinasjoner.

Reiselivsdestinasjonen i Innlandet og Øystre Slidre kommune er en gjennomfartsåre fra Sør-Norge til Vestlandet hvor reiselivsnæringen er den viktigste arbeidsgiveren for kommunens 3.229 innbyggere.

Store deler av reiselivsnæringen ligger i landbrukskommuner. De fleste av våre 220 alpinanlegg spredd over hele Norge ligger i landbrukskommuner. Det samme med våre 47 nasjonalparker og 18 nasjonale turistveiene som går igjennom noen av landets flotteste reiseliv- og landbrukskommuner.

– Mens landbruksnæringen i dag er inne i en sterk nedskalering vil reiselivsnæringen stå foran en stor vekst. Det vil gi et nytt Landbruks- mat og reiselivsdepartement fornyet kraft i å gjøre bruk av Norge, samt at vi kan skape en enda sterkere «Look to Norway» effekt internasjonalt, mener Atle Hovi.

Hovifamilien med brødrene Atle og Bjørnar Hovi i spissen har siden 1960 tallet investert nær en milliard kroner i å utvikle reiselivet i Beitostølen området. Og planlegger store investeringer i fremtiden. Deres far Steinar Hovi var en av pionerene innen utvikling av norsk reiseliv etter at han utdannet seg som skiinstruktør i Norge og jobbet i Skottland i starten av 1960-tallet. Når han flyttet hjem startet utviklingen av Beitostølen.

– Reiselivet er en evigvarende næring. Alle investeringer forblir i Norge, siden næringene ikke kan flagges ut. Det vil eksempelvis være umulig å flagge ut Besseggen. All omsetning i reiselivet og landbruket forblir i Norge. Olje- og gass kan vi gå tom for, men vi vil om vi forvalter miljøet på en bærekraftig måte ikke gå tom for naturopplevelser og eksempelvis Jotunheimen, sier Atle Hovi.

Reiselivet er en jobbskaper med 172.000 sysselsatte og en næring det er vanskelig å automatisere, det vil være utenkelig å få utdelt en robot som skiinstruktør.

– Dette er en veldig god ide og godt initiativ, sier Lars Arne Straand som er adm. direktør på Straand Hotel i Vrådal i Kviteseid kommune i Telemark.

Lars Arne Straand - Direktør - Straand Hotel - Telemark
Lars Arne Straand er direktør på Straand Hotel i Vrådal, Telemark (bildekilde: straand.no)

Lars Arne Straand er femte generasjon og flyttet hjem til Vrådal for å ta over familiehotellet for to år siden, rett før Covid-19 stengte ned det meste av virksomheten. Han har bakgrunn som prosjektleder og rådgiver i det internasjonale konsulentselskapet Accenture mens hans kone har bakgrunn som rådgiver fra Multiconsult.

– Det er åpenbart for oss som ser reiselivsnæringen med helt nye øyne at det trengs mer politisk kraft knyttet til reiseliv. Å organisere det inn under Landbruksdepartementet og skape et Landbruks-, mat og reiselivsdepartement er derfor et veldig godt initiativ, sier Lars Arne Straand.

Beitostølen og Vrådal ligger begge i kommuner med Senterpartiordfører.

Inviterte alle politiske partier til å besøke i forbindelse med valgkampen

– Utspillet er i dag sendt til pressen og vil bli sendt til alle politiske partier med invitasjon til å komme til besøk til oss i forbindelse med valgkampen nå i august. Da vil vi kunne presentere forslaget ytterligere og diskutere det med politikere i Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre, Fremskrittspartiet, Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne og Rødt, sier Atle Hovi.

Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug besøkte Beitostølen lørdag og ga sin støtte for forslaget:

– Dette er noe jeg har ment lenge. Det norske kulturlandskapet trekker tilreisende fra både inn- og utland. Dessuten har Næringsdepartementet etter min mening altfor mange oppgaver. Så jeg mener at Landbruks- og matdepartementet opplagt kan ivareta og fremme reiselivet på en bedre måte, sa Sylvi Listhaug.

Listhaug møtte brødrene Atle Hovi og Bjørnar Hovi som er aktive eiere av flere selskaper med fokus på utviklingen av Beitostølen.

– Vi har i dag også orientert våre respektive ordførere om utspillet, samt våre lokale stortingskandidater i Innlandet og Telemark. I Øystre Slidre kommune er det Odd Erik Holden fra Senterpartiet som er ordfører. I Kviteseid er det Bjørn Nordskog fra Senterpartiet som er ordfører. Nå blir det spesielt spennende å høre de politiske partienes reaksjoner på utspillet, sier Atle Hovi på Beitostølen og Lars Arne Straand på Straand Hotel.

Les også: Skal markedsføre Norge i utlandet

Kommentarer