Etter flere år med rekorder flatet turiststrømmen ut i 2017. Alt tyder på nullvekst sammenlignet med 2016, basert på to prosent oppgang fra utlandet og uendrede tall fra Norge. – Norge er langt fra fullt, med unntak av noen få steder noen uker i året. Vi behøver flere besøkende gjennom hele året, sier reiselivsdirektør i Innovasjon Norge, Bente Bratland Holm.

Langs Ofotfjorden (©otoerres)

Siden 2014 har den ene reiselivstoppen etter den andre kommet Norges vei. Forventningene til 2017 var derfor høye ved årets inngang, men mye tyder på en utflating.  Kun Fjord Norge og Nord-Norge hadde flere kommersielle gjestedøgn enn i 2016. Østlandet har tilbakegang, med unntak av Oslo og Akershus. Trøndelag og Sørlandet går også tilbake.  

Bente Bratland Holm (Foto: Innovasjon Norge)

Reiselivsdirektør Holm mener på ingen måte det er grunn til bekymring men understreker at trykket må holdes oppe.

– Det har vært økning på økning de siste årene, så at det flater ut er helt normalt. Men den gode utviklingen har naturlig nok oppmuntret reiselivsaktører til å investere i videreutvikling. Derfor må vi fortsette å holde koken oppe for å tiltrekke flere riktige reisende hele året, sier Holm.

Hun viser til at det per i dag er planlagt 9400 nye hotellrom de neste årene.

– Vi behøver vekst for å sikre avkastning på investeringene, sier hun. 

Viktige nærmarkeder svikter — oppgang fra de oversjøiske

Nordmenn som ferierer i hjemlandet står for rundt 75 prosent av overnattingsdøgnene. I 2017 var antallet uendret, og er hovedgrunnen for den stabile utviklingen. 

Det er oppgang fra de fleste internasjonale markeder, og det er særlig gledelig at det viktige volummarkedet Tyskland fortsetter å vokse. Markant nedgang fra nærmarkedene Sverige, Danmark og Storbritannia preger dog bildet, særlig i vintersesongen.

– Nærmarkedene er stabile over tid, selv om de er mer følsomme for eksempelvis valutaendringer og værforhold. Vi så blant annet nedgang fra Danmark og  Sverige i vintersesongen, som sammenfalt med lite snø og en sen påske, utdyper Holm. 

Loen Skylift i Nordfjord (Foto: Bård Basberg)

Fra de oversjøiske markedene fortsetter pilene oppover. Siden 2005 har hele 50 prosent av veksten fra utlandet kommet fra Asia og USA. I 2017 så USA en oppgang på 32 prosent, og Kina 20 prosent.

– Norge er et sesongbasert reisemål, hvor all veksten i 2017 kom i sommersesongen.  I dag er amerikanske og kinesiske besøkende noen av de viktigste i sårbare skuldesesonger, og det er god grunn til å tro at potensialet er større. Ved å se på overnattingsdøgn til og med oktober 2017 ser man den største økningen fra USA kom i mars, september og oktober, måneder som tradisjonelt er ‘hard sells’. Derfor er disse markedene viktige for å skape vekst hele året, sier Holm.  

Mest populært på sosiale medier

Temaene som nevnes på sosiale medier internasjonalt korrelerer godt med hva Norge er kjent for og markedsfører i dag. Ifølge overvåkingsverktøyet Meltwater kommer nordlys, reinsdyr, spekkhoggere og fisk høyt opp på listene verden over.

Andre ting kommer rykende på en fjøl, og er vanskelig å planlegge. Som da Norge ble kåret til verdens lykkeligste land, eller Trollpikken ble kjent over natten. Begge sakene gikk verden rundt, og topper benevninger om Norge.

– Fremover blir det viktig å koble markedsføringen på hendelser som vi ikke nødvendigvis kontrollerer selv. Når prins Harry og Meghan kommer til Tromsø må vi spille på det, selv om vi ikke hatt en finger med i planleggingen av deres ferie, sier Holm.

Optimisme før årets vintersesong

Norges turistbarometers undersøkelse gjennomføres før sommer- og vintersesongene. Turistbarometeret viser tro på et godt 2018, selv om det er færre som venter vekst enn i fjor. 52 prosent av dem som deltok i undersøkelsen venter at vintersesongen 2018 blir bedre enn i 2017. Det er særlig nordlys, – byferie – og skidestinasjoner som venter oppgang. Optimismen underbygges av bookingtall fra ForwaydKeys. Det er per i dag 13 prosent flere bestilte flybilletter til Norge mellom januar og april 2018 sammenlignet med samme tidsperiode 2017. 

– Fremtiden er uforutsigbar, men reiselivsbransjen har god grunn til å tro på et godt 2018. Norges konkurranseevne forblir sterk takket være en svak krone, og Innovasjon Norges undersøkelser i markedene viser at interessen for Norge stadig øker, sier Holm.  

Fakta 

  • Tallene er basert på SSBs overnattingsstatistikk for kommersielle gjestedøgn,  inneholder hotell, camping, hyttegrend og vandrerhjem. 
  • Tallene er basert på sist tilgjengelig statistikk fra SSB, til og med oktober 2017, og tallene fra november og desember 2016. Vi regner med lignende tall for årets to siste måneder i 2017.
  • Forwardkeys sammenstiller bestillinger fra de store bookingløsninger som Amadeus, Sabre, TravelPort with Galileo & Worldspan, TravelSky, Abacus og Axess.
  • Sosiale medieoversikt: vi har sett på generelle temaer hvor Norge nevnes, men utelatt store enkeltselskaper.

Flere B2B-nyheter finner du HER og HER

Kommentarer