2020 kommer til å bli et rekorddårlig år for nybilsalget. Sammenliknet med i fjor er nedgangen i bilsalget på nesten 10 prosent. – Dårlig nybilsalg gir økt alder på en allerede gammel bilpark, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Biltrafikk - Motorvei - Oslo - NAF - Nybilsalg
De siste årene har nybilsalget sunket hvert eneste år. I 2017 ble det solgt nesten 160 000 nye biler. (Foto: NAF)

2020 blir et spesielt år for nybilsalget, men det bygger opp under en langsiktig trend. De siste tjue årene har den norske bilparken blitt eldre og eldre. I 1999 var bilene i snitt 9,9 år gamle. I 2019 var de i snitt 10,7 år.

I 2020 lander antall solgt nye biler på rundt 130 000. I 2019 var antallet 142 000. Det utgjør en nedgang på mellom ni og ti prosent.

– De siste årene har nybilsalget sunket hvert eneste år. I 2017 ble det solgt nesten 160 000 nye biler, slår Sødal fast.

NAF mener dette betyr at politikerne må tenke nytt om bilpolitikken:

– Vi gir nå to råd til politikerne. Det ene er å ikke øke bilavgiftene. Partiene forbereder seg på å innføre økte avgifter på både elbiler og bensin- og dieselbiler fra 2022. Det er ikke lurt om man er opptatt av å fornye bilparken, advarer Nils Sødal.

– Det andre er at tiden er moden for å se nærmere på vrakpanten. Vi trenger en fornyet vrakeordning som mer målrettet tar ut eldre og trafikkfarlige biler fra trafikken, sier Sødal. – Det vil bidra til både bedre miljø, nyere bilpark og bedre trafikksikkerhet. Dessuten vil en ny vrakeordning sannsynligvis treffe distriktene godt, fordi vi ser at det er der alderen på bilparken er eldst, avslutter NAF-rådgiveren.

Antall nye biler som selges hvert år
  • 2017: 158 650 
  • 2018: 147 929
  • 2019: 142 377
  • 2020: 119 787 (jan-nov)

Kommentarer