Totalt 2.575.957 passasjerer reiste over København-Kastrup, noe som er ny rekord og 5,5 prosent flere enn samme måned ifjor. Med 7.833.176 passasjerer iløpet av juni, juli og august gjør 2015 til tidenes sommer på den danske hovedflyplassen.

Utenrikstrafikken er selve motoren på København -Kastrup. I august økte antall reisende med 5.5 prosent til 2.575.957. Antall europeiske utenriksreisende økte med seks prosent og på de interkontinentale flyrutene var økningen på 1.2 prosent.

Den danske innenrikstrafikken sank med 1.2 prosent til 131.744 passasjerer.

London var største destinasjon i august, fulgt av Stockholm, Oslo og Amsterdam.

Kommentarer