Stockholm hade under juli månad  rekordmånga övernattande besökare. Den största ökningen stod de nordiska besökarna för med 60 procent fler gästnätter jämfört med samma månad 2014. I Stockholms län registrerades totalt 1,6 miljoner övernattningar på kommersiella boendeanläggningar i juli, vilket var en ökning med 20 procent.

Antalet gästnätter i Stockholm kom till 60 procent från inhemska besökare under juli månad, enligt statistik från SCB/Tillväxtverket. Det var en ökning med 21 procent, medan de utlänska övernattningarna ökade totalt med 18 procent i juli månad. Precis som föregående månad kom de flesta utländska besökarna från Tyskland.

- Vi ser att Stockholms attraktionskraft ökar vilket visar sig i besökarsiffrorna. Mycket av ökningen i juli är ett kvitto på att vår region blivit riktigt konkurrenskraftig som alternativ för stora möten och kongresser genom de fina anläggningar som finns här, säger Thomas Andersson, vd på Stockholm Visitors Board.

Bland de nordiska länderna ökade antalet besökare främst från Danmark, följt av Norge. En anledning till den kraftiga ökningen av nordiska besökare i juli var en stor internationell konferens som anordnades i Stockholm. En stor minskning av besökare stod Ryssland för med 33 procent färre besökare i juli månad jämfört med samma månad 2014.

Kommentarer