Færre restauratører lider tab, og sundhedstilstanden i restaurationsbranchen er i klar bedring. Til gengæld er mange i hotelbranchen udfordret og befinder sig i en svær finansiel situation, konkluderer en ny brancheanalyse fra PwC.

En ny undersøgelse fra PwC viser, at restauranterne over hele landet har været dygtige til at forbedre deres indtjening både på dækningsbidragsniveau, der i gennemsnit er vækstet med 4,7 %, samt på resultatet før skat, der i gennemsnit er vækstet med 28 %. Det skyldes primært, at branchen har oplevet en stigning i omsætningen.

– Der er gode sundhedstegn i branchen til trods for hård konkurrence og små indtjenings-marginer. Analysen viser bl.a., at færre restauranter har lidt tab, og det er andet år i træk, at vi ser denne positive udvikling,” udtaler Martin Saxtorph, brancheansvarlig for hotel- og restaurationsbranchen, PwC.

Kokken rykker om bag skrivebordet

Flere restauratører peger i analysen på, at opskriften på deres succes skal findes i rykket fra køkkenet og om bag skrivebordet. I det hele taget er der sket en stigende professionalisering af branchen, hvor flere stjernekokke har valgt at alliere sig med en professionel ledelse.

– Flere restauratører er lykkedes med at optimere deres drift gennem løbende sparring med et advisory board, bestyrelse og deres revisor, og samtidig er en ny London-mentalitet begyndt at slå igennem flere steder, hvor der er åbent 7 dage om ugen. Det betyder, at huslejen spredes ud på flere dage, og madspild reduceres,” forklarer Martin Saxtorph og uddyber:

– Herudover er synergier ved flere restaurationer en fordel — det giver restauratørerne stordriftsfordele som kan aflæses direkte på bundlinjen”.

Hotelbranchen har stadig svært ved at tjene penge

Hotelbranchen havde i 2013 tæt på 13 mio. hotelovernatninger, og samlet set har branchen oplevet en positiv fremgang i antallet af overnatninger, der er steget med 3,9 %. Ser man alene på København er der en fremgang i antal af overnatninger på 4,8 %. Samtidig har hotellerne oplevet en lille positiv udvikling i den gennemsnitlige indtjening.

Alligevel befinder hotelbranchen sig i en kritisk finansiel situation, da den gennemsnitlige soliditetsgrad ligger under 20 %, og ca. 30 % har en negativ soliditetsgrad.

– Generelt har vi set, at hotellerne ikke har formået at løfte fremgangen i antallet af overnatninger ned på bundlinjen. Derfor befinder mange i hotelbranchen sig stadig i en kritisk finansiel situation med faldende dækningsbidrag og lav eller negativ soliditet,” forklarer partner i PwC Flemming Eghoff og uddyber:

– Den digitale udvikling og vores stigende brug af smartphones betyder, at stadig flere bookinger foregår online. Det har medført et øget priskonkurrence, og hotellernes dækningsbidrag svinder ind, da hotelbookingssiderne tager en del af kagen ved onlinebookninger.”

Brug for stærke styringsværktøjer

Der er dog spillere i branchen, der klarer sig godt, og som andre kan lade sig inspirere af. Analysen fra PwC peger bl.a. på, at de rette styringsværktøjer er afgørende i brancher med høj konkurrence.

– Hotelbranchen er stærkt konkurrenceudsat og lever med store udsving i aktivitetsniveauet, og det kræver en stram styring med fx løbende rapportering og fokus på stærke styringsnøgletal. Konkurrencen er i øvrigt ikke blevet mindre af stigningen i private overnatninger,” udtaler Flemming Eghoff.

Kommentarer