Nyckeltal från SAS AB`s resultat för Q4 2016-17

Augusti 2017 — oktober 2017

 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 054 (941) MSEK
 • Resultat före skatt: 657 (577) MSEK
 • Intäkter: 11 644 (11 135) MSEK
 • EBIT-marginal: 6,7% (6,1%)
 • Periodens resultat: 490 (591) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 1,22 (1,53) SEK
 • Helårsutsikterna för 2017/2018 vidhålls
 • SAS slöt treåriga kollektivavtal med föreningarna som representerar piloter samt marktjänstpersonalen.

November 2016 — oktober 2017

 • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: 1 951 (939) MSEK
 • Resultat före skatt: 1 725 (1 431) MSEK
 • Intäkter: 42 654 (39 459) MSEK
 • EBIT-marginal: 5,1% (4,8%)
 • Periodens resultat: 1 149 (1 321) MSEK
 • Resultat per stamaktie: 2,42 (2,94) SEK

Läs rapporten här: SAS Q4 2016-17 report 

Läs nyheter om SAS HÄR

Kommentarer