Ansatte i Norwegian, støttet av Parats advokater, møter selskapet i en prinsipiell viktig sak om reell arbeidsgiver. Parat-leder Hans-Erik Skjæggerud, sier saken kan være avgjørende for fremtidig organisering av norsk arbeidsliv.

Hans-Erik Skjæggerud (Bildekilde: Parat)

Hans-Erik Skjæggerud (Bildekilde: Parat)

Asker og Bærum tingrett skal avgjøre om det er morselskap eller datterselskap som er arbeidsgiver i Norwegian. Det er satt av tre uker til saken, som startet torsdag 26. mai.

Avgjørende for arbeidsmiljølovens betydning

Spørsmålet retten skal ta stilling til er ifølge Skjæggerud et grunnleggende prinsipp i norsk arbeidsliv.

— Dersom Norwegian vinner denne saken vil i realiteten dette sette arbeidsmiljølovens bestemmelser til side. Det åpner for selskapsmodeller som effektivt vil hindre arbeidsmiljølovens vernebestemmelser og norske arbeidstakere vil miste all innflytelse. Taper vi denne rettssaken vil store deler av arbeidsmiljøloven miste betydning og funksjon, sier Parat-lederen.

Sju piloter og sju kabinansatte har gått til sak mot Norwegian fordi de mener at morselskapet Norwegian Air Shuttle (NAS) er reell arbeidsgiver og dermed driver ulovlig innleie av arbeidskraft fra ulike datterselskaper.

Faktiske forhold avgjør

Parats advokater mener formelle endringer i Norwegians selskapsstruktur ikke rokker ved det faktiske forhold, nemlig at det er morselskapet som driver flyvirksomheten. De viser også til at Høyesterett tidligere har slått fast at det er den som har ansvaret for ledelsen og resultatene som er å regne som formell arbeidsgiver.

— Norwegians fragmentering av virksomheten bryter med arbeidsmiljølovens formål om sikring av trygge arbeidsforhold. Dersom arbeidstakere på denne måten fjernes fra den virksomheten de faktisk er tilknyttet, bortfaller selve grunnlaget for balansen mellom arbeidsgivere og arbeidstakere slik arbeidsmiljøloven i dag legger opp til, sier Skjæggerud.

Kommentarer