SAS VD och koncernchef Rickard Gustafson har beslutat att lämna SAS efter tio år. Han lämnar företaget senast den första juli 2021.

Rickard Gustafson - SAS - IATA -2022
Rickard Gustafson (Foto: SAS-Scandinavian Airline)

Ordförande Carsten Dilling kommenterar:

– Jag är både besviken och ledsen över att Rickard väljer att gå vidare från sin viktiga roll i SAS. Samtidigt vill jag tacka Rickard för hans fantastiska jobb under de tio år han verkat som VD och koncernchef. Under Rickards ledning har SAS gjort en anmärkningsvärd vändning, från förlust till flera år av lönsamt resultat. Nyligen har han med säkra händer lett företaget genom den första delen av den tuffaste krisen i företagets 75-åriga historia, pandemin.

– Rickard kommer framförallt att bli ihågkommen för sitt utmärkta ledarskap i SAS hållbarhetssatsning, vilken var startpunkten för en ny hållbarhetsera inom hela flygindustrin”.

VD och koncernchef Rickard Gustafson kommenterar:

– Efter tio intensiva och stimulerande år i SAS är det under första halvåret 2021 dags att lämna stafettpinnen vidare, i och med att jag har erbjudits en tjänst i en av Sveriges ledande industrikoncerner. SAS har en stark ställning på den skandinaviska marknaden och är väl positionerat för att leda utvecklingen mot ett mer hållbart flygresande så snart pandemin har bekämpats. Jag vill uttrycka mitt varma tack till alla uppskattade kollegor, kunder och andra intressenter i SAS för deras engagemang, lojalitet och stöd som alltid uppvisas, både i med- och motgång. SAS är ett fantastiskt företag med ett unikt medarbetarengagemang vilket har säkerställt att SAS fortsätter att vara en viktig och integrerad del av den skandinaviska infrastrukturen”.

– SAS är fortfarande i en kritisk – men stabil position – och styrelsen har naturligtvis omedelbart påbörjat processen att utse en ny VD och koncernchef för SAS, avslutar Dilling.

Kommentarer